Protest tegen vergunning voor windturbines in Ternat

Buurtbewoners zijn ongerust over de komst van twee windturbines in Ternat. Deze 2 windmolens komen achter The Leaf op de Redevco-site. De vergunning werd in november afgeleverd.

"Wat ons enorm stoort aan deze windmolens is de hoogte nl 200m.  Dat is bijna 2x het atomium (105m hoog). Of 3x de Sint-Gertrudiskerk van Ternat (65m hoog). Dat lijkt ons voor een gemeente als Ternat helemaal niet proportioneel", laten de buurtbewoners weten.

"Er werd een eerste keer een aanvraag ingediend eind 2020. Wij konden toen bezwaar intekenen tot eind december 2020. De gemeente gaf negatief advies en werd hierin gevolgd", klinkt het verder. Een nieuwe aanvraag volgde echter snel en in september dit jaar dienden wij opnieuw, samen met 24 buren, bezwaar in.  Deze aanvraag verschilt nauwelijks van de eerste, buiten dat de positie van 1 van de 2 windmolens licht gewijzigd werd.  De gemeente adviseerde opnieuw negatief, alsook de provincie.  Alsnog werd door de Vlaamse Regering, meerbepaald Mevrouw Zuhal Demir, een vergunning afgeleverd. Totaal onverklaarbaar voor ons waarom de vergunning er nu wel komt en bij de eerste keer geweigerd werd?"

Advocaat

"Wij hebben contact opgenomen met de gemeente om te kijken of zij hier als gemeente alsnog willen tegenin gaan, maar hebben hier nog geen nieuws van.  Wij als burgers kunnen natuurlijk ook naar de raad voor vergunningsbetwisting.  Hiervoor dienen we echter een advocaat onder de arm te nemen waardoor de kosten serieus kunnen oplopen. Hierdoor wordt het natuurlijk moeilijk om hier als burger aan te beginnen, wat toch wel een belemmering vormt."

Communicatie

"Wat wij ook betreuren is dat er niet geluisterd wordt naar het volk. Er wordt over de winturbines weinig of niets gezegd. Dat nemen we eerlijk gezegd de gemeente ook kwalijk die hierin haar burgers meer had kunnen informeren. Dergelijke hoge windmolens belangen alle inwoners van Ternat aan, en niet enkel de bewoners van de omliggende straat.  Er zijn landen, die overigens al veel verder staan in hernieuwbare energie, die veel zwaardere normen opleggen en waarbij windmolens van dergelijke omgang 2km van woningen verwijdert moeten zijn."

De argumenten die de buurtbewoners aanhaalden op een rijtje:

 • Vlarem II in strijd met de Europese normen, en in andere dossiers als onwettig verklaard
 • Geen draagvlak bij onmiddellijke omwonenden
 • Gebruikte rekenmethode voor geluidsimpact niet correct
 • Afstand tot residentiele bewoning
 • Gevolgen voor natuur (vogels, vleermuizen, ...)
 • Gevolgen voor de gezondheid en welzijn van omwonenden
 • Geluidsoverlast
 • Slagschaduw
 • Correctheid van de gegevens Slagschaduw en geluidsoverlast worden in vraag gesteld, alsook de controle daarop
 • Impact op de herverkoopwaarde van onroerende goederen
 • Sluit niet aan bij de schaal en opbouw van het landschap in de gemeente
 • De aanplakbrief die niet zichtbaar was

Woonomgeving

"Wij zijn van mening dat het duurzaam opwekken van energie aan te moedigen is, maar dat de juiste technologie op de juiste plaats dient geïnstalleerd te worden met respect voor de omwonenden en de natuur, maar vooral in overeenstemming met het arrest door het Europees Hof van Justitie. Wij hopen dat als de verlengde geldigheidstermijn van 3 jaar van de Vlarem II wetgeving door de omzendbrief van het Vlaams Parlement verlopen is, het vergunnen van windturbines zo dicht bij een woonomgeving niet meer mogelijk zal zijn en er mee zal gekeken worden naar beslissingen die in andere regio's en landen werden genomen omtrent minimale afstanden tot woonzones. Zeer recentelijk, namelijk eind oktober werd een vergunning voor windmolens in Merchtem vernietigd (175m hoog)."

Het college van Ternat laat weten het punt deze week te bespreken.

(Foto: Archiefbeeld)

Archief

Aanvraag voor twee windturbines in Ternat


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?