Meer dan duizend bestellingen via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’

In totaal 1.046 bestellers kozen dit jaar voor plantgoed uit eigen streek via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’. De Vlaams-Brabantse regionale landschappen, gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant organiseren deze jaarlijkse campagne om het gebruik van lokale planten in de tuin aan te moedigen. Ook dit jaar waren tuineigenaars enthousiast: er komen in totaal meer dan 2.400 bomen en 17,4 kilometer hagen, heggen en houtkanten bij.

De regionale landschappen werken samen met de provincie Vlaams-Brabant en 56 aangesloten gemeenten aan het behoud, het herstel en het versterken van natuur, landschap, erfgoed en streekidentiteit. De actie ‘Behaag je tuin’ kadert in de provinciale ‘Leve de tuin’-campagne.

Bestellers konden de voorbije dagen hun plantgoed afhalen op de verdeelpunten van 56 deelnemende gemeenten. Naast de nieuwe hagen en houtkanten, kwamen er dit jaar ook 2.434 hoogstambomen, 321 klimplanten, 295 wilgenpoten en 50 wilgenhutten bij.

“Het doet deugd om te zien dat de Vlaams-Brabanders begaan zijn met de natuur en volop meedoen met ‘Behaag je tuin’, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Samen met onze inwoners willen we de klimaatverandering aanpakken. Het biodivers en klimaatbestendig inrichten van onze tuinen met streekeigen bomen en hagen biedt daartoe een uitgelezen kans. Meer bomen in de tuin zorgen voor verkoeling bij extreme temperaturen, iets waar we door de klimaatverandering meer nood aan zullen hebben. Bij overvloedige regen helpen die aanplantingen de bodem beschermen en zorgen er mee voor dat die meer water kan opnemen”.

Meer dan zomaar een boom

De Vlaams-Brabanders houden van hun tuin, dat is duidelijk. Door hun deelname zorgen ze voor meer natuur in de eigen tuin. En met het planten van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen helpen ze ook de lokale diersoorten een handje. Hoogstambomen vormen bijvoorbeeld een schuilplek of voedselbron voor de lokale boomkruiper, kleine bonte specht, ringmus, steenuil of eikelmuis. Ook talloze nuttige insecten zijn afhankelijk van de bomen en struiken.

Pakketten voor kleine tuinen

Sinds vorig jaar kan men klimaatbomen bestellen die goed bestand zijn tegen extreme hitte, langdurige droogte of wateroverlast. Dit jaar werd het aanbod uitgebreid met pakketten op maat van kleinere stadstuinen.

“We kregen meer vragen voor geschikt plantgoed van bewoners met kleinere tuinen. Daarom was er voor hen een selectie van kleinere bomen en een gemengde haag gemaakt”, zegt Annabel Pennings van Regionaal Landschap Dijleland. “Van de nieuwe pakketten werden er meteen 172 verdeeld.”

Vanaf 1 september 2022 kunnen inwoners van de deelnemende gemeenten opnieuw plantgoed bestellen op www.behaagjetuin.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?