Protest tegen beslissing om ANPR-camera’s te plaatsen in Berchemstraat en Kattebroekstraat

De meerderheid in de Dilbeekse gemeenteraad besliste eerder dit jaar om vanaf september ANPR-camera’s te plaatsen in de Berchemstraat en de Kattebroekstraat, met daarbij een vergunningensysteem voor de bewoners van de omliggende straten.

Wie op weekdagen tijdens de piekuren (6u30-9u30 en 15u30-19u) zonder vergunning voorbij de camera’s rijdt, krijgt een GAS-boete van 58 euro. Dilbeek wil zo “het sluipverkeer” aanpakken, door alle verkeer op enkele (reeds lang verzadigde) verkeersassen te persen (Ninoofsesteenweg en Dansaertlaan) en het verkeer uit wijken en zijstraten te weren.

Gouverneur verklaart klacht ontvankelijk

Tegen deze beslissing dienden een aantal bewoners, vooral van de Palokewijk, en een in de wijk gevestigde ondernemer een klacht in bij de Vlaamse Overheid (Binnenlands Bestuur), omdat deze beslissing volgens de actievoerders een aantal rechtsbeginsels schendt:

 • "Het zorgvuldigheidsbeginsel: de betrokken bewoners en ondernemers werden niet vooraf geraadpleegd, zodat de nadelige gevolgen van de beslissing op de betrokken bewoners en ondernemers niet zijn ingeschat.
 • het gelijkheidsbeginsel: de toekenning van permanente en tijdelijke vergunningen gebeurt niet objectief. Waarom kunnen bewoners van bepaalde straten die grenzen aan de trajectzone wel een vergunning krijgen en andere niet ?
 • de privacy: het vergunningensysteem vraagt aan bewoners en ondernemers de nummerplaten van hun bezoekers en klanten door te geven aan de gemeente Dilbeek om een boete te ontwijken. Dit is strijdig met de Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR). Nummerplaten zijn persoonsgegevens en het doorgeven ervan schendt de privacy van bezoekers en klanten.
 • De vrijheid van ondernemen: het afsluiten van een openbare weg die de toegangsweg vormt tot de onderneming en het opleggen van een ingewikkeld en onduidelijk vergunningensysteem fnuikt de economische activiteit in deze zone. Klanten zullen afgeschrikt worden om nog beroep te doen op de diensten van de betrokken ondernemers."

De Gouverneur van Vlaams-Brabant verklaarde de klacht ontvankelijk en vraagt aan Dilbeek het dossier over te maken om de zaak verder te onderzoeken.

Burgerinitiatief “Dilbeekse straten toegankelijk voor iedereen” lanceert petitie

Met steun van het Verkeersplatform Dilbeek en een meerderheid van het Paloke Platform start het burgerinitiatief “Dilbeekse straten toegankelijk voor iedereen” een petitie tegen dit camera- en vergunningssysteem. "Met deze petitie vraagt het burgerinitiatief de gemeenteraad van Dilbeek af te stappen van dit camerasysteem en het “sluipverkeer” aan te pakken met andere maatregelen", klinkt het in de oproep tot tekenen. "Het camerasysteem zal immers het verkeer niet doen afnemen. Het zou zich alleen maar verplaatsen naar andere straten die hiervoor evenmin of nog minder geschikt zijn."

"De camera’s in de Berchemstraat zijn bedoeld om het verkeer richting Kasterlindenstraat te ontraden. Aangezien de camera’s niet in de Kasterlindenstraat staan, die zich gedeeltelijk op grondgebied Molenbeek bevindt, zullen automobilisten toch op een andere manier van en
naar de Kasterlindenstraat rijden, via wegen die daarvoor nog minder geschikt zijn:

 • ’s morgens via afrit 13 de Ring tot afrit 12 om via de Kattebroekstraat, Thaborstraat en de Bergen verder te gaan richting Kasterlindenstraat
 • ’s avonds via Kasterlindenstraat naar de Berchemstraat tot aan het rond punt (waar de 1ste camera staat) om dan de Moortebeekstraat in te gaan en verder via de Marie-Henriettestraat, de A. Wacquezstraat en de Sleutelplasstraat om tenslotte de Ninoofsesteenweg te nemen.

De camera’s in de Kattebroekstraat zullen niet beletten dat automobilisten die gewoonlijk afrit 12 nemen via de Kattebroekstraat de Kattebroekstraat inrijden, zij zullen wel links opdraaien in de Elegemstraat om dan via de Stichelgatstraat en de Dansaertlaan naar afrit 11 te rijden en zo de 2de camera richting afrit 12 ontwijken"

Andere en betere maatregelen

In plaats van het camerasysteem stelt het burgerinitiatief “Dilbeekse straten toegankelijk voor iedereen” voor om andere en betere maatregelen te overwegen om het autoverkeer in de betrokken straten af te remmen en te ontraden, zoals:

 • houten paaltjes plaatsen op de rand van het voetpad, zodat auto’s niet op het voetpad kunnen rijdende straat (of een deel) omvormen tot fietsstraat, zodat fietsers voorrang hebben op auto’s
 • De toegelaten maximale snelheid verlagen tot 30km/u en deze handhaven met vaste en mobiele flitscamera’s.
 • snelheidsmeters plaatsen die aangeven hoe snel de auto’s rijden.
 • houten (bloem)bakken plaatsen om de snelheid af te remmen.
 • verhoogde plateaus aanbrengen op de weg om de snelheid te breken.

Archief

Camera's in de strijd tegen sluipverkeer in Kasterlindenstraat

(Foto: Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?