Camera's in de strijd tegen sluipverkeer in Kasterlindenstraat

De gemeente Dilbeek nam vandaag de signalisatie voor het tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat weg. De gemeente is hiertoe gedwongen gezien de gemeente Sint-Agatha-Berchem éénzijdig besliste de Dilbeekstraat éénrichting te maken op haar grondgebied. Een finaal overleg tussen de 3 buurgemeenten (Berchem, Molenbeek, Dilbeek) heeft geen oplossing gebracht.

(Lange) voorgeschiedenis

De betrokken buurgemeenten zoeken al enige tijd een oplossing die het vele transitverkeer in de woonstraten en wijken ten oosten van de Ring kan ontraden. De Kasterlindenstraat, maar ook de omliggende straten, kregen op een normale werkdag, 1000den auto’s per dag te slikken. Daarom startten de 3 gemeenten een proefproject eind 2019 door van de Kasterlindenstraat een éénrichtingsstraat te maken (Brussel uitwaarts).

Het resultaat van dit proefproject was in het algemeen vrij positief maar had tekortkomingen. Het verkeer in de betrokken wijken was dan wel met de helft afgenomen maar enkele interne verschuivingen met een verhoging in de Dilbeekstraat en de Kerselaarstraat waren niet wenselijk.De betrokken gemeenten spraken af om het proefproject in stand te houden en met bijkomende maatregelen de ongewenste verschuivingen weg te nemen. In de loop van april van dit jaar zouden de bijkomende maatregelen voorgelegd worden aan de bewoners. Zo ver is het echter niet gekomen. De lockdown stak stokken in de wielen. In de loop van de zomervakantie werd de draad terug opgenomen en werden nieuwe voorstellen gedaan. Geen enkel voorstel kon echter op voldoende steun rekenen.

ANPR-camera’s

Om uit de impasse te geraken, is de gemeente Dilbeek op zoek gegaan naar andere middelen om het lokale verkeer van doorgaand verkeer te scheiden. Nieuwe technologie biedt mogelijkheden. ANPR-camera’s, die eveneens ingeschakeld kunnen worden om snelheden te controleren viaeen ‘trajectcontrole’, hebben eveneens de mogelijkheid om plaatselijk verkeer af te dwingen. Het schepencollege verklaarde zich recent akkoord om deze piste verder uit te werken. De bedoeling is om via twee trajectcontroles (in de Berchemstraat en de Kattebroekstraat) het doorgaande of transitverkeer niet meer toe te laten tijdens de spitsuren. Bewoners van de betrokken en omliggende straten zullen zich wel vrij kunnen verplaatsen. Op die manier worden de wijken rond de Ring weer rustige en dus verkeersveilige straten.

Dilbeekstraat

De installatie van camera’s neemt echter tijd in beslag. Het is de eerste keer dat Dilbeek met dergelijke middelen een sluipverkeerprobleem zal aanpakken. We beogen een implementatie in het voorjaar van 2021. De gemeente Sint-Agatha-Berchem wenst echter door te zetten met het éénrichingsverkeer in de Dilbeekstraat, ondanks protest van zowel Dilbeek als Sint-Jans-Molenbeek. Om de lokale bewoners niet ‘op te sluiten’ wordt het éénrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat dan ook stopgezet. Intussen werkt de gemeente verder aan de camera-oplossing met het oog op een implementatie vanaf het voorjaar 2021.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?