Projectsubsidie Groene Rand gelanceerd op Wereldbosdag

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) zakte zondag af naar Halle om er een boom te planten in het nieuwe Heldenbos. Het bezoek van de minister kaderde onder meer in de lancering van een nieuwe projectsubsidie voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand.

Die subsidie richt zich op lokale besturen, verenigingen en organisaties die met projectvoorstellen het groene karakter van de Vlaamse Rand en de leefkwaliteit van de bewoners een extra boost geven. De Vlaamse Overheid maakt hiervoor dit jaar in totaal 2 miljoen euro vrij. De oproep komt er niet toevallig op Wereldbosdag, wanneer het belang van bos als levensnoodzakelijk ecosysteem wereldwijd in de kijker staat. Door de coronapandemie beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk natuur en een gezonde leefomgeving voor ons is. Minister Demir heeft daarom symbolisch ook een boompje geplant in het nieuwe Heldenbos in Halle.

(Foto :Verwelkoming door Patrick Huvenne, regiobeheerder Natuur en Bos. Vandaag wordt symbolisch 1 boom geplant in het Heldenbos tussen Hallerbos en Lembeekbos)

Wereldbosdag

Zondag 21 maart is het Wereldbosdag. Het belang van bos als levensnoodzakelijk ecosysteem staat dan wereldwijd in de kijker. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir greep Wereldbosdag aan om een nieuwe projectsubsidie voor toegankelijk groen in de Vlaamse Rand te lanceren. Aanvankelijk was Ben Weyts aangekondigd maar de minister van Vlaamse Rand gaf verstek wegens druk overleg ivm de coronapademie.

De ministers voorzien in totaal 2 miljoen euro steun voor lokale besturen, verenigingen en organisaties die hun groene plannen en ideeën willen realiseren. Dit moet het aanbod van toegankelijke en belevingsvolle natuur voor de randbewoners vergroten. De subsidiebedragen zijn aanzienlijk, de Vlaamse overheid komt financieel tussen in de terreinaankoop (tot 50%, en tot 60% voor bebossing) en de toegankelijke, groene terreininrichting (tot 80%).

(Foto : Marc Snoeck, burgemeester van Halle, beklemtoonde de inspanning van de Stad Halle bij de uitbreiding van het bosgebied. Tevens haalde hij de nood aan voor de aanpassingen van de wetgeving tussen enerzijds de bouwpauze in verschillende gemeenten en anderzijds de bouwpromotors)

“Veel Vlamingen hebben in het voorbije jaar de natuur herontdekt”, zegt minister Demir. “Voor Limburgers is toegankelijke natuur in je eigen buurt de normaalste zaak van de wereld, maar in de Vlaamse Rand is het niet altijd zo vanzelfsprekend. We willen erover waken dat er in deze mooie regio voldoende toegankelijk groen blijft bestaan”.

“We willen niet alleen behouden wat we hebben, we willen ook zorgen voor éxtra groen en éxtra bomen in de Vlaamse Rand”, vult minister Weyts aan. “Het groene karakter van de Rand zal zo verder versterkt worden. En alle inwoners van onze mooie regio zullen nog meer kunnen genieten van toegankelijke groene plekken”.

Projecten

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten projectindieners enerzijds de leefbaarheid of de kwaliteit van de leefomgeving voor de randbewoners verhogen door het aanbod van of de toegang tot belevingsvolle natuur te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de natuur uit te breiden op locaties met een beperkt toegankelijk aanbod of door natuur te realiseren die inspeelt op een maatschappelijke vraag. Anderzijds moet het project ook de natuurwaarden in het gebied herstellen of verhogen. Dat kan door bomen aan te planten of te zorgen voor natte natuur zoals moeras- en veengebieden of vochtige graslanden.

(Foto : Minister Zuhal Demir sprak over de campagne “Bosuitbreiding” in Vlaanderen)

Minister Demir zette de oproep kracht bij door symbolisch een boom te planten in het nieuwe Heldenbos in Halle. Begin februari gingen daar aan het Lembeekbos al zo’n 5.400 boompjes de grond in, goed voor drie voetbalvelden bos. Dit nieuw stukje bos bevindt zich ook op een boogscheut van het Hallerbos en ligt daarmee strategisch in een groter netwerk van natuurgebieden ten zuiden van Halle. Het gaat over een van de vele stukjes natuur die dankzij de krachtige gebiedscoalitie van Plan Boommarter tot stand kwam. In een ruimer plaatje past het in het project Brabantse Wouden dat Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud met elkaar wil verbinden tot één machtig bosrijk landschap.

Heldenbossen

Dit nieuwe bos is ook een van de zes Heldenbossen, een idee van burgerinitiatief ‘Bedanktmerci’ met steun van BOS+ om in elke Vlaamse provincie minstens één bos aan te planten om onze coronahelden in de zorg blijvend te bedanken. Naast Halle zijn er plantlocaties in Moerbeke, Zulte, Poperinge, Houthalen-Helchteren en Aartselaar. In totaal gaat het over bijna 10 hectare.(Foto : Kristof Malfait van Bedankmerci bedankte iedereen die meewerkt aan de Heldenbossen opgericht voor onze helden in de zorg)

“De Heldenbossen zijn een prachtig initiatief dat mooi past in het engagement om tegen 2024 Vlaanderen 4.000 hectare bosrijker te maken”, zegt minister Demir. “Die lat ligt hoog, maar is haalbaar als overheden, bedrijven, verenigingen én ook burgerinitiatieven zoals deze hun boompje bijdragen. Met de Heldenbossen gaan respect voor zorg en natuur hand in hand. Naast  Wereldbosdag is het vandaag ook Dag van de Zorg. Ik roep alle Vlamingen op om zorg te dragen voor mekaar door ook de natuur in hun buurt te respecteren. Respect voor het bos, dat betekent ook respect voor boswachters, natuurinspecteurs, groendiensten, vrijwilligers die als ambassadeurs van het bos dag in dag uit hun beste beentje voorzetten.”

(Foto : Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt)

“Het Vlaamse regeerakkoord voorziet één miljoen extra bomen in de provincie Vlaams-Brabant. Een aanzienlijk deel daarvan willen we in de Vlaamse Rand een plek geven”, zegt minister Weyts.“Daarom ondersteun ik samen met mijn collega Zuhal Demir deze projectsubsidie volledig. Initiatiefnemers die gronden aankopen om te bebossen, komen we tot zestig procent van de aankoopprijs tegemoet. Met de subsidie verbinden we niet alleen de natuur, we bundelen ook hier de krachten van overheidsdiensten, verenigingen en organisaties, vrijwilligers,…kortom iedereen die de Groene rand een warm hart toedraagt.”

De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 15 mei 2021. Na goedkeuring krijgen de initiatiefnemers een jaar om op te starten. Vanaf dan hebben ze drie jaar de tijd om hun project uit te voeren.

Alle info op www.natuurenbos.be/groenerand(Foto : Symbolische planting van de eerste boom van het Heldenbos door Minister Zuhal Demir)

Plan Boommarter

Dit persmoment kaderde tot slot ook wel in Plan Boommarter waarmee Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuur en Bos, Stad Halle, Natuurpunt en provincie Vlaams-Brabant het Hallerbos willen verbinden met andere bossen ten zuiden van Halle

In januari 2021 stelden de N-VA raadsleden Eva Demesmaeker en Benjamin Benjamin Swalens voor om de Halse gemeenschap samen te brengen om een herdenkingsbos te planten voor de mensen van wie we afscheid moesten nemen tijdens de corona-epidemie in Halle. Ook het stadsbestuur had reeds plannen om dit herdenkingsbos aan te planten.

Lees ook : In nieuw ‘Heldenbos’ komt plekje om coronaslachtoffers te herdenken

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?