Project 'Ouder worden in je buurt’

Met het project ‘Ouder worden in je buurt’ zetten Riso Vlaams-Brabant en partners de dialoog op tussen dienstverleners en kwetsbare senioren. In zes bijeenkomsten wordt vanaf 19 september in Galmaarden het aanbod voor ouderen uit de doeken gedaan en geven Riso en partners op een toegankelijke manier de kans aan de senioren om hun verhaal te vertellen. 

Vaak moeten kwetsbare senioren een hoge drempel overwinnen om zich te informeren over hun aanbod of om naar een dergelijke dienst of voorziening te stappen. Er is duidelijk een nood aan degelijke informatie op maat. Deze nood is hoog in het Pajottenland met een hoge vergrijzing, afgelegen woningen die vaak niet aangepast zijn aan de noden van de ouderen en bovendien trekken ook héél wat diensten weg of bouwen ze hun werking af in de landelijk gelegen regio.

Het traject 'Ouder worden in je buurt' legt de noden van de senioren bloot. In eerste instantie met 6 gratis bijeenkomsten, het zogenaamde ‘Tettertraject'. Indien mensen problemen ondervinden om er te geraken dan zorgen wij voor een mobiliteitsoplossing.

Het pakket dat aangeboden wordt, is laagdrempelig door het gebruik van film- en fotomateriaal en de toegankelijke taal. Bovendien kan het pakket flexibel gebruikt worden afhankelijk van de belangrijkste thema's of knelpunten die leven binnen de groep. 

Buiten die 6 sessies worden er tips en handvaten geboden voor vervolginitiatieven die met elke groep gedaan kunnen worden.

Vervolgens worden de vragen van de senioren beter afgestemd op het aanbod van de dienstverlening. De resultaten uit het traject en mogelijke oplossingen worden voorgelegd aan een netwerk van lokale aanbodverstrekkers en beleidsmensen. 

Dit project is mogelijk dankzij de actieve medewerking van het OCMW van Galmaarden en vindt plaats in de gemeenschappelijke ruimte van assistentiewoningen ‘Akkerwinde’ Steenstraat 9A, 1570 Vollezele

Do 19/09

Van 10.00 tot 12.00 u

Kennismaking + bespreekbaar maken van de moeilijkheden van het ouder worden (o.a. met film)

Do 26/09

Van 10.00 tot 12.00 u.

Zicht krijgen op de knelpunten die men ervaart bij het ouder worden (o.a. gesprekken vanuit verschillende fotoreeksen): zelfstandigheid, gezondheid, vrije tijd, financieel aspect, thuiszorg, wilsbeschikking, erfrecht,…

Met welke vragen is men bezig?

Do 03/10

Van 10.00 tot 12.00 u.

Zicht krijgen op het bestaande aanbod voor ouderen in Vlaanderen / Pajottenland / Galmaarden + uitnodigen diensten thuiszorg

Do 10/10

van 10.00 tot 12.00 u.

Inzoomen op bepaalde vragen / knelpunten door een deskundige

Do 17/10

Van 10.00 tot 12.00 u.

Bezoek aan een zorgcentrum (een blik achter de schermen) + bespreekbaar maken van de vele vragen en wensen en deze oplijsten (o.a. gebruik affiche) + vragen en bedenkingen in BEELD brengen

Do 24/10

Van 10.00 tot 12.00 u.

Laatste bijeenkomst + toelichting door de deelnemers waar ze aan gewerkt hebben + receptie “Zorgborrel” /zorgbrunch samen met genodigden gemeentebestuur/zorgverstrekkers/thuiszorgdiensten

Jan/febr 2020

Vervolgtraject verder bekijken/ zorgtafels met de thuiszorgdiensten


Waar ?

Gemeenschappelijke ruimte van assistentiewoningen ‘Akkerwinde’ Steenstraat 9A, 1570 Vollezele

Inschrijven ?

Bij Annelie Deteye van het OCMW van Galmaarden met vermelding van naam , adres en telefoonnummer (+ aangeven of je vervoer nodig hebt).

Contact en info :

Annelie Deteye - 054 89 04 80

annelie.deteye@ocmwgalmaarden.be

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?