Proefopstelling Kasterlindenstraat wordt verlengd

Sinds november 2019 loopt er een proefproject in de Kasterlindenstraat. Wagens kunnen de straat niet meer in richting Brussel. Doelstelling van de proefopstelling is om het vele doorgaande verkeer te verminderen, niet enkel in de Kasterlindenstraat maar ook in de omliggende straten en het centrum van Dilbeek aan de scholen. De Kasterlindenstraat fungeerde als trechter. Doelstelling is eveneens om het verkeer weg te leiden van de woon- en centrumstraten, naar de hoofdwegen toe.

Op donderdag 20 februari werden de verschillende telresultaten van de gemeenten Dilbeek, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek geanalyseerd. Vaststelling is dat globaal gezien het verkeer in de ochtendspits significant daalt. Voor de test telden we tijdens de ochtendspits meer dan 4.000 voertuigen in en rond de Kasterlindenstraat. Tijdens de test is dit quasi gehalveerd. De grootste dalingen doen zich voort in de Berchemstraat, De Bergen, Palokestraat en uiteraard in de Kasterlindenstraat zelf. In de Kattebroekstraat en de Kerselaarstraat neemt het verkeer tijdens de ochtendspits echter toe. Ook in de Berchemse Dilbeekstraat is er een toename van het verkeer. De verschuiving is echter niet 1 op 1 te noemen gezien de algemene daling van het verkeer.

De 3 betrokken gemeenten maakten de volgende tussenconclusie: de positieve effecten van de proefopstelling wegen zwaarder door dan de negatieve. Echter is het bijkomende verkeer in de Kerselaarstraat en de Dilbeekstraat niet gewenst. Daarom wordt er de komende weken bekeken welke bijkomende maatregelen genomen kunnen worden om ook deze ongewenste effecten te vermijden. Deze bijkomende maatregelen zullen ingevoerd worden vanaf begin mei, wanneer het kruispunt Brusselstraat in Kapelle terug open gaat en dus de situatie op de Dansaertlaan zich normaliseert. Om verwarring te vermijden is dan ook besloten de huidige proefopstelling in stand te houden. Nog voor het invoeren van de nieuwe maatregelen, zal er samen gezeten worden met de omwonenden om de resultaten en bijkomende maatregelen toe te lichten.

Archief

Kasterlindenstraat wordt tijdelijk eenrichtingsstraat

Testopstelling negeren kan duur zijn


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?