PRO vraagt de mening van de burger met e-voting

Burgerpartij PRO heeft een aantal stellingen verzameld die werden aangereikt uit verschillende hoeken van de samenleving waarmee de burger zal bepalen welke standpunten door de vertegenwoordigers van PRO zullen worden ingenomen.  

 Om de burger van Galmaarden en omstreken de gelegenheid te bieden kennis te maken met de lokale PRO vertegenwoordigers, organiseren zij een infomoment op 17 mei. Dit is dan meteen ook het moment om daadwerkelijk mee te denken en concreet te zien hoe uw mening, via hun e-votingsysteem, meetelt.

 Gemeentebelangen Galmaarden (GB.G) heeft zich voor de komende verkiezingen van 26 mei 2019 aangesloten bij PRO, een koepel van lokale burgerbewegingen die als burgerlobby het beleid naar de mensen wil brengen.

 Als nieuwe en onafhankelijke beweging wil PRO de politieke macht terugbrengen naar de burger die regelmatig echte inspraak moet krijgen. PRO opent het debat over alle maatschappelijke onderwerpen die de burger aanbelangt en laat hem zelf beslissen welke richting het beleid moet uitgaan.

 De infovergadering heeft plaats op vrijdag 17 mei 2019, vanaf 20 uur in de Meierzaal.van het Baljuwhuis (Markt, Galmaarden),

 Meer info over PRO op www.ikbenpro.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?