Pro Natura trekt ten strijde tegen de Japanse duizendknoop

De lntergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura (sociale en duurzaame onderneming) maken al sinds 1998, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, enthousiast werk van natuur voor en met stad Halle. En dat blijven ze doen, ondanks moeilijke arbeidsomstandigheden door Corona, hittegolven, en ... exotische planten.

Stad Halle vond meer dan 20 iaar geleden, in de lntergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura, de ideale partner voor het beheer van de natuurparken zoals o.a. het Warandepark, het achterste deel van het kasteeldomein van Lembeek, het park van Buizingen, Nederheim en het natuurpark Dassenveld.

Het Natuurpark Dassenveld in Halle is een nog steeds redelijk ongekend, maar verrassend en mooi stukje buurtnatuur gelegen tussen de industriezone Dassenveld, Colruytzone Wilgenveld en de spoorlijn. Je komt erin via de Oude Groenweg of de Molenstraat en kan er een mooie wandellus maken. Dit park zit al in het beheer van Pro Natura sinds 2005, en werd ism het Regionaal Landschap een eerste keer in 2012 en een tweede keer in 2016 heringericht en aangevuld. Het huidige park is grotendeels eigendom van de stad Halle, die volledig instaat voor het beheer. (lees verder onder foto)

Zeven voltijdse medewerkers zijn er werkzaam in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst. De ploegen hebben veel aandacht voor het biodiversiteitsbeheer en dit doorgedreven beheer werpt na al die jaren mooie resultaten af. Er werden dit jaar heel wat soorten waargenomen die wijzen op een stukje extra waardevolle natuur. Het gonst er van bedrijvige bijen en hommels waar opnieuw bosorchis, bijenorchis en echt duizendguldenkruid voorkomen. Er werden ook enkele speciale vlinders gespot: bruin blauwe, icarusblauwtje en de meer algemene koninginnenpage. Met succes hebben de braamsluiper en spotvogel er gebroed. Dat Pro Natura deze zomer ook partner geworden is van de beweging #SamenVoorBiodiversiteit is dan ook geen toeval. (lees verder onder foto)

Jammer genoeg nemen ook de exoten toe. Daarom start Pro Natura dit jaar een project op waarbij ze de Japanse duizendknoop (plant) bestrijden. Hiervoor testen ze verschillende beheermethodes uit, gaande van niets doen over maaien, frezen en uitsteken waarbij de
resten worden afgevoerd. De resultaten worden nauwgezet in kaart gebracht totdat we de beste bestrijdingsmethode hebben om de mooie biodiverse buurtnatuur te vrijwaren en in volle glorie te laten opleven.

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?