Prachtig boek voor 100 jaar toneelkring

Voor toneelkring Helpt Elkander in Vollezele is het al een zeer actief jaar geweest. Om de kroon op het werk te zetten wordt er een boek uitgegeven met als titel ‘Een eeuw toneel door WOI’ Voorzitter Ludo Persoons doet het verhaal.

Vorig jaar zijn we gestart met de voorbereiding van de viering ‘100 jaar Koninklijke toneelkring Helpt Elkander’. Onze toneelvereniging is ontstaan in de oorlogsjaren en had de intentie om een toneelstuk op te voeren. Met de opbrengst werden voedselpakketten voor de soldaten en hun familie gekocht.

De toenmalige groep had de smaak te pakken van toneelspelen en 100 jaar later staan we nog op de planken.

Onze vereniging had ook een foto laten maken van alle oud-strijders en de gesneuvelden uit de 1ste Wereldoorlog. Deze foto die nog altijd in ons lokaal ‘café Drie Koningen’ aan de muur hangt was het begin van het idee om van elke soldaat zijn historiek te gaan zoeken. Het idee kwam van Jean Pierre De Can, inwoner van Vollezele en lid van de Nationale Strijdersbond van België, afdeling Vollezele.

Omdat wij ook bezig waren met de historiek van onze toneelvereniging en ook op zoek waren naar de nabestaanden van de stichters zijn we mekaar tegen gekomen en gaan samenwerken.

Ondertussen werkten we verder aan de creatie van ons toneelstuk waar we de toenmalige stichters, notabelen en dorpsfiguren in beeld wilden brengen.

Om zoveel mogelijk gegevens te vinden zijn we gedurende maanden op zoek gegaan. Wij hebben in het gemeentearchief zeer veel informatie gevonden over familieleden. De volgende stap was op huisbezoek te gaan. Wij kregen zoveel informatie, foto’s, brieven en medailles dat we besloten om een tentoonstelling te organiseren tijdens onze toneelopvoeringen in het Kasteeldomein van Vollezele.

Omdat wij zovele bezoekers over de vloer kregen en de reacties zeer positief waren besloten we om al de gegevens die we gedurende maanden verzameld hadden, neer te schrijven en een boek uit te brengen.

Het is voor ons beiden de eerste maal dat wij een boek gingen maken en eerlijk gezegd hebben wij dit onderschat. Wij hebben uren samen gezeten om te schrijven, te overleggen. Met de medewerking van onze vrouwen Ann en Lena hebben we alles verwerkt en verbeterd. Voor de opmaak en het bewerken van het fotomateriaal hebben we beroep gedaan op Luc Cromphout die hierin al ervaring had.

Het boek ‘Een eeuw toneel door WO I‘ is een prachtig boek geworden van bijna 200 pagina’s en beschrijft de geschiedenis van 100 jaar toneel en een synthese van de oorlogsjaren en specifiek de gebeurtenissen in Vollezele en de Vollezeelse soldaten.

Wij zijn dan ook bijzonder fier dat wij deze rijke geschiedenis van onze gemeente Vollezele in boekvorm kunnen aanbieden.

Tijdens onze toneelopvoeringen rond Kerstmis zal het boek voorgesteld worden aan het publiek.

Voor de prijs van 20€ krijg je een boek met enorm veel informatie en fotomateriaal. De opbrengst gaat integraal naar onze toneelvereniging Helpt Elkander. Verder zal het boek te koop aangeboden worden via onze website www.kt-helpt-elkander.be of in ons lokaal, café Drie Koningen, op het Oudstrijdersplein in Vollezele of via ludo.persoons@gmail.com

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?