Politiezone TARL en inspectiediensten controleren fraude-gevoelige sectoren: resultaten

Op zaterdag 29 mei 2021 heeft de politiezone TARL fraudegevoelige sectoren op het grondgebied gecontroleerd. Verschillende inspectiediensten en partners inzake handhaving namen deel aan de actie: de RSZ-inspectie, de FOD Financiën en de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid. 

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald. Het bestrijden van fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstellingen zijn prioriteiten binnen het beleidsplan van de Politiezone TARL.  

In totaal werden er 14 controles van ondernemingen uitgevoerd, voornamelijk nachtwinkels en horeca. Daarbij werden diverse inbreuken vastgesteld onder meer inzake volksgezondheid en sociale wetgeving. 

Er werd ook gecontroleerd op naleving van de geldende COVID-maatregelen. De politie en inspectiediensten konden tevreden vaststellen dat op een uitzondering na alle gecontroleerde handelszaken in regel waren met de COVID-maatregelen.

De RSZ-inspectie stelde 1 inbreuk op de aansluiting van een zelfstandige vast. De FOD Financiën stelde inbreuken vast aangaande het bijhouden van dag ontvangsten, BTW-aangifte en het bijhouden van de omzet.  Verder nam de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid een klein aantal tabaksproducten in beslag die niet in een neutrale verpakking verpakt waren. 

De FOD Volksgezondheid gaf een waarschuwing omtrent de naleving van corona-maatregelen en omtrent de zichtbare reclame voor tabaksproducten. Enkele horecazaken kregen ter sensibilisering  aanbevelingen aangaande het maximaal toegelaten klanten.

De politie betrapte 1 dronken bestuurder die aanstalten maakte om met de wagen te rijden waarna het rijbewijs werd ingehouden. 2 bestuurders werden geverbaliseerd voor het negeren van een C31a verbod verkeersbord. Verder werden 2 bestuurders bekeurd met een gemeentelijke administratieve sanctie n.a.v. foutief parkeren. Daarnaast werd 1 bestuurder geverbaliseerd omwille van het bewust versnellen van een motor in vrije loop.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?