"Politiezone AMOW verstuurt tweetalige brieven"

N-VA Asse is verbolgen nadat het melding kreeg dat de politiezone AMOW (Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel) tweetalige brieven verstuurde naar een inwoner. De zone spreekt over een 'ongelukkige misslag'
 
"Groot was onze verbazing toen we van een inwoner de vraag kregen of het wel kan dat de politiezone AMOW waartoe naast Asse, Merchtem en Opwijk ook faciliteitengemeente Wemmel behoort, brieven naar inwoners in Asse verstuurt in twee talen", klinkt het bij N-VA Asse. "Betreffende inwoner van Asse had immers een tweetalige brief ontvangen, ondertekend door iemand van de politiezone."
 
Tijdens de politieraad van Politiezonde AMOW kaartte politieraadslid Johan De Rop van N-VA Asse het probleem aan bij de korpschef. "In een eerste reactie liet hij weten dat dit vermoedelijk een foutje zal geweest zijn. De korpschef startte ondertussen een administratief onderzoek hierover", aldus De Rop.
 
"Vanuit N-VA Asse, gesteund door Opwijks N-VA-schepen Jan Couck (eveneens politieraadslid), keuren we ten zeerste af dat er tweetalige communicatie gebeurt in de politiezone. We vinden dit ongehoord en blijven ijveren voor het tegengaan van de verfransing in onze gemeente en regio. We hopen ook dat de politie ons daar mee in ondersteunt en niet tegenwerkt."
 
Bij N-VA rekenen ze erop dat dit in de toekomst steeds enkel in het Nederlands zal worden gecommuniceerd. "Niet alleen via geschreven communicatie maar ook op straat", klinkt het.
 
Bij de politiezone AMOW spreken ze over een 'ongelukkige misslag'. "De korpschef heeft een intern onderzoek gelast", klinkt het.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?