Politie verzegelt site van autohandelaar in Affligem

Op 16 september 2020 hebben de milieutoezichthouder, de politiezone TARL en de dienst DJSOC van de directie zware en georganiseerde criminaliteit van de federale politie op verzoek van het parket Halle-Vilvoorde, afdeling bijzondere wetten een hercontrole uitgevoerd bij een autohandelaar in Affligem.

Deze nieuwe controle volgt op een gecoördineerde actie die plaatsvond op 26 februari 2019 op de site in bijzijn van tal van inspectiediensten. Er werden toen verschillende inbreuken vastgesteld inzake milieu, afvalverwerking en brandveiligheid. De eigenaar kreeg daarbij verschillende verplichtingen opgelegd om de site op te ruimen, zijn vergunningen in orde te brengen en afvalstoffen conform de regelgeving op te slaan.

Bij een eerste hercontrole door de milieutoezichthouder later in 2019 werd vastgesteld dat aan een aantal verplichtingen werd voldaan. Tijdens de controle van 16 september 2020 werden echter opnieuw verschillende inbreuken vastgesteld betreffende de opslag van wrakken, olie en andere afvalstoffen. De milieutoezichthouder ging daarop over tot bestuurlijke verzegeling. De eigenaar riskeert nu een ambtshalve opruiming wanneer op korte termijn niet de nodige maatregelen worden getroffen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?