Politie vergeet parking voor eigen personeel

De politiezone Pajottenland wil de oude politiepost in de Bruneaustraat laten afbreken om er een voorlopige parking voor het politiepersoneel te laten aanleggen. Die was gewoon vergeten in de plannen voor het nieuwe politiehuis.

De politie hoopt het nieuwe politiehuis langs de Edingsesteenweg in Kester tegen oktober/november in gebruik te nemen. Daar zijn er vijf parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien maar geen enkele voor het eigen politiepersoneel. “Dat hoort bij de erfenis die ik heb mee gekregen”, zegde de huidige korpschef Philippe Annys tijdens de politieraad. Achter het nieuwe gebouw is er alleen parkeerplaats voor de dienstvoertuigen.

De privévoertuigen van de politiemensen kunnen ook niet terecht op de parkeerstroken op de Edingsesteenweg tegenover het nieuwe politiehuis. Die zijn te smal en de politie vreest dat er ongevallen gaan gebeuren bij het in- en uitrijden van de dienstwagens. Er is bovendien om veiligheidsredenen onlangs een parkeerverbod ingevoerd. “Het Agentschap Wegen en Verkeer wilde er geen snelheidsbeperking toestaan tot 50 km/u. maar kon zich wel vinden in een parkeerverbod”, gaat de korpschef verder.

Er zou achter het politiehuis een parking kunnen komen maar dan is er een Ruimtelijk UitvoeringsPlan nodig en dat neemt jaren in beslag. De politieraad schaarde zich achter het voorstel om, eens de diensten hun intrek namen in het nieuwe politiehuis, dan de politiepost in de Bruneaustraat af te breken om er dan een voorlopige parking voor een 30-tal wagens te voorzien. “Dat gebouw is door opstijgend water toch onbewoonbaar en de bouwgrond zal in waarde stijgen omdat de nieuwe eigenaar niet meer zelf moet afbreken”, gaat de korpschef verder.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?