Politie Pajottenland treedt op tegen Corona-overtredingen

Op de politieraad van de zone Pajottenland van 14-12-2020 stelden enkele raadsleden, waaronder Erik O (Lennik²-N-VA - Lennik) vragen over de beteugeling van overtredingen op de Corona-maatregelen en het afsteken van vuurwerk tijdens de oudejaarsnacht.

  • Het totaal aantal opgestelde Covid-PV's tussen 23-03-2020 en 04-12-2020 = 135

               Aantal per gemeente :

o             Bever : 3

o             Galmaarden : 15

o             Gooik : 36

o             Herne : 32

o             Lennik :  44

o             Pepingen : 4

o             (Geraardsbergen : 1)

  • De avondklok ging van start op 19-10-2020. Tussen 19-10-2020 en 04-12-2020 werden er 67 PV's opgesteld in het kader van Covid, waarvan 35 PV's rond de problematiek van de avondklok.

               Aantal PV’s avondklok per gemeente :

o             Bever : 1

o             Galmaarden : 3

o             Gooik : 18

o             Herne : 0

o             Lennik : 13

o             Pepingen : 0

 Voor het opvolgen van de COVID-maatregelen worden COVID-ploegen ingezet die speciaal worden georiënteerd naar hotspots en grote invalswegen. Op hun dienstbulletin worden ook regelmatig stops ingevoerd op cruciale punten om de zichtbaarheid van politie te verhogen. Door de inzet van ANPR-tablets, kunnen voertuigen ook onderschept worden. Daarnaast zijn er reeds twee grote alcoholacties doorgegaan met te hoge resultaten. 

Meer overtredingen in Lennik en Gooik

Het aantal overtredingen in Gooik en Lennik ligt hoger dan in de andere gemeenten. Volgens Korpschef Philippe Annys zijn de cijfers niet gelinkt aan bepaalde gedragspatronen. “Eén van de redenen is dat er veel patrouilles en haltes gebeuren langs de steenweg Asse-Edingen. Daarnaast is er ook al twee keer een actie gehouden op het openbaar vervoer in Lennik ism met de Lijn en dit heeft een invloed voor Gooik en Lennik. De stijging is zeker niet te linken aan een bepaalde problematiek in een bepaalde gemeente”.

Kesterheide

Buurtbewoners signaleerden dat er ’s avonds veel beweging is met veel licht aan het bosje op Kesterheide. De korpschef heeft hiervan een melding en foto’s ontvangen en zegt dat deze plaats is opgenomen in de hotspots. 

COVID-boetes gaan naar federale overheid

Een raadslid vroeg of de inkomsten van de boetes bij COVID-overtredingen naar de lokale politiezones gaan. “De boetes op inbreuken van de coronaregels zijn 250 euro voor burgers en 750 euro voor organisatoren. Ofwel krijgt de overtreder een onmiddellijke schikking; ofwel stelt het Parket een minnelijke schikking voor, ofwel wordt de overtreder gedagvaard voor de rechtbank.  Het  ministerieel besluit bepaalt dat de inkomsten voor de federale overheid zijn en niet voor de lokale politiezones of besturen”, zegt de korpschef.

Vuurwerk 

Leden van de politieraad vroegen het standpunt van de politie over vuurwerk en vuurpijlen tijdens oudejaarsnacht. De korpschef verwees naar het besluit van de Gouverneur van Vlaams-Brabant om het afsteken van vuurwerk (inmiddels ingetrokken door de bepalingen uit het Ministerieel besluit), het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht zowel op privaat als op publiek domein in de hele provincie Vlaams-Brabant te verbieden vanaf vrijdag 20 november 2020 tot en met zondag 17 januari 2021.

Daarnaast worden er, in het kader van COVID, ook extra ploegen ingezet voor kerst en nieuwjaar omdat de verwachting is dat er veel meldingen zullen binnenkomen over het overtreden van de covid-maatregelen. Deze ploegen kunnen ook optreden als ze een melding binnenkrijgen van vuurwerk. Als zij echter ter plaatse komen en niets meer kunnen vaststellen, kunnen zij niet optreden. De vraag werd gesteld om dit verbod nog eens uitdrukkelijk te melden aan de burger via de website. 

Zie: https://www.politie.be/5405/nieuws/verbod-op-vuurwerk


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?