Politie legt feestgedruis stil in Sint-Pieters-Leeuw en Halle

Op zaterdag 3 april werd de politiezone Zennevallei opgeroepen om twee feestjes stil te leggen in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Deze feestjes waren samen goed voor 42 processen-verbaal wegens het niet-naleven van de coronamaatregelen.

Trouwfeest in Sint-Pieters-Leeuw

De politiezone kreeg rond  16.45 uur een melding dat verschillende personen in feesttenue een woning in de Pepingensesteenweg zouden betreden. Bij aankomst kon de politiepatrouille gestommel en gebabbel van meerdere personen in de woning vaststellen. Aangezien er geen reactie kwam op hun aanbellen en de personen mogelijk via een andere weg de woning trachtten te verlaten, deed de politieploeg nazicht aan de achterzijde van de woning. Hier konden zij vaststellen dat er inderdaad een aantal personen de woning via het plat dak trachtten te verlaten.

Na herhaaldelijk aanbellen, werd de deur van de woning alsnog geopend. De eigenaar van de woning weigerde echter de politieploeg toegang te geven tot de woning, maar na toestemming van het parket, kon er toch een huiszoeking plaatsvinden.
In de woonkamer stond een tafel gedekt voor een dertigtal gasten. Omdat er m.a.w. sprake was van een inbreuk op het samenscholingsverbod, werd voor alle 24 aanwezigen een proces-verbaal opgesteld. Ook werd één proces-verbaal opgesteld voor de organisator van de samenscholing.

Tijdens de huiszoeking bood één aanwezige persoon een enveloppe aan met de vraag de huiszoeking te stoppen en alles 'in der minne' te regelen. Een proces-verbaal voor poging tot omkoping werd vervolgens opgesteld. Tot slot werden twee processen-verbaal opgesteld wegens smaad aan de politie.

Lockdownfeestje in Halle

Rond  21.00 uur kreeg de politiezone Zennevallei de melding dat er veel volk zou aanwezig zijn op een appartement in de Melkerijstraat in Halle. Er zou eveneens sprake zijn van geroep en luide muziek. Bij aankomst van de politiepatrouille weigerde de bewoner van het appartement de politie toegang te verschaffen tot het appartement. In afwachting van een toelating door het parket voor het betreden van het appartement, hield de politieploeg toezicht aan de achterzijde van het appartementsgebouw. Zij kunnen heel wat beweging vaststellen op het terras van het desbetreffende appartement en het aanpalende appartement.
Na toelating van het parket kon de politiepatrouille het appartement betreden. Er werden zeventien personen aangetroffen, waarvan één minderjarig. Tien personen hadden zich verschanst op het terras van de buren.

In totaal werden zestien processen-verbaal opgesteld voor het deelnemen aan een lockdown party.  De bewoner van het appartement kreeg een proces-verbaal voor de organisatie van het feestje en mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?