'Lennikse parkeermeters in overtreding met taalwetgeving'

Het parkeerbedrijf verving op de Lennikse Markt de defecte parkeermeters door nieuwe modellen maar die zijn niet in overeenstemming met de taalwetgeving van openbare diensten.

“Deze week maakte een wakkere burger mij er attent op dat er ten eerste nieuwe software wordt gebruikt voor de parkeermeters op de markt van Lennik en ten tweede dat er een flagrante inbreuk is op de heersende taalwetging”, zegt gemeenterddslid Erik O (Lennik Kwadraat -N-VA).

“Was ten tijde van burgemeester Willy De Waele de gemeente Lennik één van de voortrekkers in het Brussel-Halle-Vilvoorde-dossier, en was de gemeente Lennik toen gekend als een voorbeeldgemeente in dit BHV-dossier, dan is het huidige schepenollege van de gemeente Lennik op minder dan 10 jaar tijd afgegleden tot een lijdzame, initiatief- en inspiratieloze rol  in het verdedigen van onze Vlaamse eigenheid en is er nagenoeg  geen enkel  betekenisvol Vlaams initiatief meer te bespeuren”, stelt Erik O vast. “Ik verwijs onder meer naar het punt van de gemeenteraad van vorige maand van mijn collega Lien in verband met een Taalpunt in de bibliotheek, dat onverbiddelijk op de lange baan werd geschoven wegens “geen tijd”. Dus eigenlijk verwonderde dit mij niet meer.”

Taalwetgeving in bestuurszaken

Erik O sloeg er de taalwetgeving in bestuurszaken (17/7/1966) op na. “Artikel 11: De plaatselijke diensten, die gevestigd zijn in het Nederlandse of het Franse taalgebied stellen de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn uitsluitend in de taal van hun gebied.”

De vermeldingen op parkeermeters zijn berichten en mededelingen aan het publiek en moeten door de plaatselijke diensten van het Nederlandse taalgebied uitsluitend in de taal van het gebied gesteld zijn. Voor toeristische centra geldt evenwel een uitzonderingsbepaling op de algemene regel dat berichten bestemd voor het publiek in de streektaal worden gesteld. De wetgever heeft daaraan een dubbele vormvoorwaarde verbonden: de gemeenteraad moet enerzijds een beslissing nemen dat de berichten die bestemd zijn voor de toeristen tenminste in drie talen (Nederlands, Frans en Duits met voorrang voor de streektaal ) worden gesteld anderzijds moet de inhoud van de beslissing binnen de acht dagen aan de VCT worden toegezonden.

“Ik kan mij niet herinneren dat onze gemeenteraad een beslissing nam, laat staan dat de gemeente ooit een beslissing heeft overgemaakt in die zin aan het VCT. Dus mogen de parkeermeters in Lennik alleen in het Nederlands hun “boodschap” weergeven”, gaat Erik O verder.

“Het feit dat de uitbating van de parkeermeters wordt uitbesteed aan een firma, ontslaat de gemeente niet van deze verplichting. Het verwondert mij tevens dat een firma die dergelijke installaties doet niet op de hoogte is van de taalwetgeving op dit vlak. Tevens kan ik niet begrijpen dat een gemeente in de rand van Brussel en die al degelijk onder druk staat voor verfransing geen vragen stelt bij dit feit.

Ook geen 4411-app

“In de marge van dit feit vraag ik me af waarom men, bij de vernieuwing niet de mogelijkheid voorzag om via een app 4411 te kunnen betalen (een mogelijkheid die bestaat bij parkeermeters uitgebaat door OPC) en dat het klaarblijkelijk niet goed is aangegeven hoe men 20 minuten gratis parkeren kan verkrijgen”, besluit Erik O.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?