Politie klist twee zwartwerkers in Liedekerke

Begin deze week heeft een interventie-eenheid van de politiezone TARL op de Houtmarktstraat in Liedekerke 2 personen gearresteerd naar aanleiding van een verkeerscontrole van een verdacht vrachtvoertuig.

Op basis van de identiteitscontrole bleek geen van beide personen te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Een van hen is afkomstig van Sierra Leone. De andere persoon is afkomstig van Ivoorkust.

De personen werden overgebracht naar het hoofdcommissariaat van de politiezone TARL te Liedekerke. Daar betrokkenen over geen geldige verblijfstitel beschikten, waren hun activiteiten in strijd met de arbeids- en sociale regelgeving.

Inreisverbod

Zij werden ondervraagd door een ter plaatse gekomen inspecteur van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Een opsporingsonderzoek wegens tewerkstelling van personen zonder geldig verblijfsrecht en zwartwerk werd door het arbeidsauditoraat Brussel opgestart.

De dienst Vreemdelingenzaken betekende aan beide personen een bevel om het grondgebied te verlaten en legde tevens een inreisverbod op van 2 jaar aan een van de betrokkenen.

Door dit inreisverbod is de betrokkene gedurende deze periode geseind in het Schengen Informatiesysteem (SIS-databank). Dit betekent dat elke politiedienst in het hele Schengengebied die een controle doet van de politionele databanken zicht heeft op deze verwijderingsmaatregel opgelegd door de Belgische overheid.

Zware boetes

Na afronding van het opsporingsonderzoek en indien de feiten bewezen blijken, kan de arbeidsauditeur de werkgever van betrokkenen correctioneel dagvaarden of het dossier overmaken aan de dienst voor administratieve geldboeten.

Indien een administratieve geldboete wordt opgelegd, zal deze tussen de 4.800 euro en 48.000 euro bedragen; wordt de werkgever correctioneel vervolgd, dan riskeert hij een geldboete tussen de 9.600 euro en 96.000 euro en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?