Politie Dilbeek investeert in steeds belangrijkere wijkwerking

De politie van Dilbeek heeft drie nieuwe voertuigen aangekocht. Bij de keuze werd niet alleen naar het economische aspect gekeken, maar ook naar het ergonomische én het ecologische. Twee van de drie voertuigen zullen gebruikt worden voor de almaar belangrijker wordende wijkwerking.

Het gaat om een Volkswagen Caddy en Caddy Maxi die op CNG rijden en een volledig elektrische Volkswagen E-Up!. De voertuigen vervangen onder andere de kleine Peugeot 107's die jaren door Dilbeek reden.

Grootstedelijk

Twee van de nieuwe voertuigen, de Caddy en de E-UP, zijn gestriped en zullen worden gebruikt door de wijkinspecteurs, voornamelijk bij slechter weer. "In de mate van het mogelijke maken de wijkinspecteurs vooral gebruik van hun (elektrische) fiets of brommer", verduidelijks korpschef Arnoud Vermoesen. "Daardoor zijn ze meteen ook heel aanspreekbaar door de wijkbewoners. De wijkwerking vormt immers een hele belangrijke hoeksteen van het politiewerk. Onze wijkinspecteurs zetten zich in om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van wie er woont of verblijft in hun wijk. Met het opschuiven van de Brusselse grootstedelijke problematieken is dit een prioriteit geworden." [Archief : Dilbeek slachtoffer van succesvol 'Kanaalplan']

Om goed te kunnen inspelen op alle mogelijk opdrachten, want soms moet er ook eens iets getransporteerd worden, zijn twee verschillende soorten voertuigen aangekocht: een kleinere elektrische stadswagen en een iets grotere camionette.

Opleidingen

Het derde voertuig is een anonieme Volkswagen Caddy Maxi camionette op CNG met 8 zitplaatsen. Dit voertuig wordt in de eerste plaats gebruikt voor verplaatsingen naar opleidingen (zoals voor geweldbeheersing naar de naburige politiezone AMOW). Waar voorheen minstens twee voertuigen gebruikt moesten worden, kunnen nu 8 personen tegelijk vervoerd worden.

De kostprijs voor deze voertuigen bedraagt € 33.233,82 (elektrisch gestriped), € 26.189,40 (CNG gestriped) en € 20.898,07 (CNG anoniem).

Hybride interventie?

In de loop van 2018 zullen nog meer voertuigen vervangen worden: een anoniem voertuig op diesel door een anoniem voertuig op CNG of hybride (voor de dienst jeugd en gezin, administratieve verplaatsingen en recherche) en twee interventievoertuigen op diesel door twee interventievoertuigen op benzine of hybride. De exacte keuze zal gemaakt worden tijdens de voorbereiding van de dossiers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?