Dilbeek slachtoffer van succesvol 'Kanaalplan'

De gemeente Dilbeek wordt sinds de opstart van het bekende 'Kanaalplan' geconfronteerd met een verschuiving van een aantal criminele fenomenen. Er wordt ingegrepen door extra controles uit te voeren.

Het 'Kanaalplan' kwam er na de aanslagen in Parijs en Brussel en bedoeld is om met heel wat extra controles radicalisering en terrorisme aan te pakken. Het plan, dat onder andere werd uitgerold in Sint-Jans-Molenbeek, blijkt een succes want door de hoge 'controlegraad' daalt de criminaliteit er.

Uitgebuit

Dat blijkt intussen uit meer dan de alleen 'eerste cijfers', want in Dilbeek, een buurgemeente van Molenbeek, worden ze intussen geconfronteerd met een verschuiving van een aantal fenomenen.

"Sinds de opstart van het Brusselse Kanaalplan stellen we een verschuiving vast van een aantal fenomenen. Zo merken we dat bepaalde bedrijven zich onwettig in de rand komen vestige", aldus Sophie Schuddinck van de lokale politie van Dilbeek. "Mensen moeten er soms werken in precaire omstandigheden en worden sociaal uitgebuit. Andere personen trachten woonstcontroles in het Brusselse te ontwijken, door in de rand te komen wonen zonder aangifte te doen van hun adreswijziging. Dit werkt allerhande vormen van sociale fraude in de hand. Zij leven bovendien vaak in bedenkelijke woonomstandigheden."

Ninoofsesteenweg

Om die fenomenen in te dijken werd afgelopen vrijdag nog door de politie op vraag van de gemeente en van enkele buurtbewoners een gecoördineerde actie georganiseerd op enkele adressen op de Ninoofsesteenweg.

De politiezone Dilbeek verleende bijstand aan deze woonstcontrole, in samenwerking met de dienst Burgerzaken van de gemeente Dilbeek en een aantal bijzondere inspectiediensten zoals de dienst Vreemdelingenzaken, de Vlaamse Wooninspectie en de RSZ-inspectie.

Tijdens de actie werden inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Bepaalde woningen voldeden niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid. Twee personen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. In de toekomst zullen dit soort acties nog plaatsvinden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?