Politie controleert ter hoogte van werken op Assesteenweg

De politie zal extra controles uitvoeren ter hoogte van de werken aan het op- en afrittencomplex op de Assesteenweg. De controles blijken nodig want heel wat bestuurders lijken de tijdelijk aangebrachte signalisaties te negeren en dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor zowel weggebruikers als de arbeiders.

Om een vlotte en veilige verkeersdoorstroming te garanderen, geeft de politie graag wat extra duiding.

Voetgangers en fietsers

Voor voetgangers wordt tijdens de werken een afgescheiden zone voorzien. Deze zone situeert zich tussen de werfzone en de rijstroken voor voertuigen. De voetgangerszone is afgebakend met betonnen blokken. Gelet op de beperkte breedte is deze zone niet toegankelijk voor fietsers. Bijgevolg dienen fietsers af te stappen en zich als voetganger te verplaatsen op de locatie van de werken. 

Er geldt namelijk een fietsverbod op de plaats van de werken. De locatie van de werken verandert doorheen de tijd. Het fietsverbod schuift dan mee op. Verkeersborden duiden dit fietsverbod aan. Om de hinder voor fietsers te beperken wordt het fietsverbod voor een zo kort mogelijke afstand ingevoerd.

Snelheidsbeperking voor (motor)voertuigen

Het snelheidsbord "C43 - beperking tot 30km/h" is van toepassing aan de werken. De politiezone TARL voert snelheidscontroles uit tijdens de duur van de werken voor de veiligheid van elke weggebruiker en de wegenwerkers.

Afritten van de E40

Aan beide afritten in Ternat geeft een verkeersbord de te volgen route aan voor mensen die richting centrum Ternat en Edingen willen rijden.  In deze fase van de werken wordt aan de mensen die deze richting uit willen gevraagd om via het rondpunt Morette/The Leaf te willen keren.  Het verkeersbord "C33" verbiedt bestuurders om linksomkeer of om het voertuig te keren tussen de aangebrachte verkeersborden en palen (veelal voor tijdswinst) en dit over de volledige lengte van de wegwerkzaamheden.

Op het kruispunt van de afritten van de E40 met de N285/Assesteenweg is een dambordmarkeringaangebracht. Deze extra aanduiding moet ervoor zorgen dat bestuurders extra aandachtig zijn voor het vrijhouden van het kruispunt.  

Situatie kruispunt opritten/afritten E40 met de N285/Assesteenweg 

Bestuurders die zich op de opritten wensen te begeven hebben voorrang.  Haaientanden op het wegdek duiden de voorrangsregeling aan. Personen komende van centrum Ternat en richting Asse centrum rijden hebben geen voorrang.

Situatie Nattestraat

De Nattestraat is afgesloten. De wegbarrières mogen niet worden verplaatst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?