Plechtig moment om schenking van kapel Terlinden te vieren

Het gemeentebestuur van Pepingen hield afgelopen zaterdag een korte plechtigheid om de overname van de Terlindenkapel in Heikruis te vieren. De vorige eigenaar Hubert Jolly schonk het beschermd erfgoedmonument enkele maanden geleden aan de gemeente Pepingen.

Burgemeester Timmermans (LVB) was in zijn nopjes. “Deze schenking is toch iets bijzonder en dat mag gevierd worden. Het gebeurt niet dikwijls dat wij een waardevol erfgoedmonument aan ons patrimonium kunnen toevoegen. We gaan nu verder bekijken welke invulling er aan gegeven kan worden. Misschien kunnen we subsidies krijgen voor de restauratie. Een nog op te richten werkgroep zal dat verder bekijken.”  

Na een korte beschrijving van de geschiedenis van de kapel door heemkundige Jos Carlier en een dankwoordje van burgemeester Timmermans tot Ferdinand Jolly, werd tot slot ook sleutelbewaarder Odette Vermeeren nog in de bloemetjes gezet. Zij staat al tientallen jaren in voor het kuisen van de kapel.  

Na het officieel moment aan de kapel werden de aanwezigen op een drankje getrakteerd op het terras van café Terlinden.

Oppositie afwezig

Bijna alle gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA waren afwezig op de viering. Dat was ook zo vooraf aangekondigd in een gezamenlijk persbericht.

“Gezien het stijgende besmettingscijfer in onze gemeente, zijn de oppositiepartijen verbaasd dat het gemeentebestuur nog eigen feestelijkheden laat doorgaan. De gemeenteraadsleden van CD&V, DVP en N-VA laten zich daarom verontschuldigen op al deze activiteiten. Zo juichen ze de verwerving van de kapel als erfgoed zeker toe maar vinden een receptie nu niet op haar plaats. De lokale overheid moet het goede voorbeeld geven.”

Gemeenteraadslid Luc Decrick (CD&V) was echter wel aanwezig op de viering. “Ik sta volledig achter de beslissing en de gezamenlijke mededeling maar ik ben hier aanwezig als lid van de kerkfabriek en ben collegiaal met de andere leden. “

Burgemeester Timmermans (LVB) reageerde kort op de afwezigheid van de oppositie. “Het is een politiek spelletje. Als ze niet uitgenodigd worden is er kritiek, en worden ze wel uitgenodigd dan komen ze niet. We hebben nochtans het nodige gedaan om de viering geheel volgens de huidige strenge coronamaatregelen te organiseren. Aan de kapel stonden de stoelen ver uit mekaar en de receptie werd verplaatst naar het terras van café Terlinden waar alles volgens de coronavoorschriften voor de horeca kon verlopen.”  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?