Plattelandswandeling door vzw De Mark

Zondag gingen André, Alexandra, Louis-Marie en Marie-Paule van de vzw De Mark samen met enkele andere geïnteresseerden op stap in Vollezele. Het doel was niet alleen te wandelen maar ook na te denken over de toekomst van het platteland. Het parcours werd door de gids Mr. Tenstedt  bepaald.

Agroforestry

Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen, zoals bomen en struiken doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen, vee en grasland. Zo worden vaak nieuwe producten en diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry misschien ook de bedrijfsrentabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen.

Boslandbouw is een denkpiste om terug ons platteland leefbaar te maken. Vijftig jaar geleden waren er bomen en struiken over gans het landschap. De naoorlogse landbouwpolitiek heeft er voor gezorgd dat er niet veel meer van over blijft.

Het Pajottenland 

In het Pajottenland vonden we populieren langs alle waterlopen en ook dikwijls rondom weiden. Ook wilgen maakten deel uit van ons landschap rond en tussen kleine weiden. Daarnaast herinneren we ons de meidoornhagen als omheining van weiden voor vee.

Die hadden vele functies, namelijk het droogleggen van natte weiden, levende afsluitingen, bescherming van vee tegen regen en zon, verbranding voor verwarming van het huis en voor het koken van kleine aardappelen voor de varkens, opwarmen van de oven om brood te bakken en bouwconstructie (stapelruimte voor hooi uit lange wilgenpalen en daken in canadahout).

Het beheer van deze kleine elementen gebeurde als winteractiviteit. Er was weinig ander werk op het veld. Alles was kleinschaliger en mensen werkten zeer hard. Er waren talrijke kleine boeren met een of twee koeien. Ook de vele kinderen waren aan het werk bij onderhoud van dit landschap.

Het intensiveren van de landbouw deed het vroegere landschap veranderen. Dit heeft de functies die hierdoor vervuld werden, doen verdwijnen. De politiek is zich maar langzaam bewust geworden van de grote voordelen die vroeger aangeleverd werden door dit soort landschapsbeheer.

Met name het beheer van erosie, beheer van water (grachten en geen betonnen buizen), beheer van landschap, beheer van koolstof en klimaat, conserveren van flora en fauna.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?