Plattelandscentrum Pajottenland-Paddenbroek is samenwerking tussen partners

De gemeente Gooik, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en vzw Klimaatpunt/Pajopower cvba ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst over het Plattelandscentrum Pajottenland-Paddenbroek.

Het vernieuwde Plattelandscentrum Pajottenland-Paddenbroek kan bijna de deuren openen. Omwille van corona zullen er niet meteen grote feestelijkheden plaatsvinden. Maar bezoekers kunnen er wel al terecht voor een take-away in het Fiets- en wandelcafé, vergaderingen kunnen coronaproof plaatsvinden in de ruime vergaderzalen, scholen kunnen op bezoek komen en ook de partners Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en vzw Klimaatpunt/Pajopower cvba nemen hun intrek in het gerenoveerde en uitgebreide gebouw.

Gemeente Gooik

Christa Dermez, schepen van toerisme en voorzitter van VZW Plattelandscentrum Pajottenland - Paddenbroek, is alvast heel enthousiast over het vernieuwde Paddenbroek. “De realisatie van het project heeft even geduurd, maar het is echt een parel in het Pajottenland geworden. De mogelijkheden rond de 5 pijlers (landbouw, natuur, duurzaamheid, toerisme/recreatie en streekidentiteit) zijn enorm: wandelen, fietsen, spelen, lokaal ondernemen en kopen, samenkomen, investeren in duurzaamheid, workshops rond allerlei thema’s … het kan allemaal op en rond Paddenbroek.”

“Door corona kunnen we het gebouw momenteel niet feestelijk openen, maar iedereen is wel al welkom om te genieten van de natuur, van iets lekkers, ... Ook onze deskundige Toerisme heeft voortaan zijn kantoor in Paddenbroek en zorgt voor het dagelijkse beheer. Toerisme Vlaams Brabant zal ook een onbemand toeristisch onthaal voorzien. We maken er samen een leerrijke, duurzame, mooie Pajotse plek van voor inwoners, toeristen, ondernemers, scholen, ....”

Partner Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei is de partner die acties rond de pijler Natuur trekt. Het RLLPZ heeft educatieve pakketten uitgewerkt voor het basis- en kleuteronderwijs over verschillende thema’s die te maken hebben met natuur en platteland, ze zorgen voor gegidste rondleidingen voor scholen, organiseren gezins-natuurdagen, themaweken voor scholen, cursussen en zomerkampen. In totaal beleefden al bijna 21 500 leerlingen een educatief natuurdagje op Paddenbroek en er zijn er voor dit jaar al een 1000-tal ingeschreven.

Katelijne Aelen, medewerker educatie Regionaal Landschap, ziet heel wat nieuwe kansen: “We hopen dat heel wat scholen een bezoek aan Paddenbroek brengen. We ontwikkelden speciaal een nieuw educatief pakket ‘Dieren in de winter’. Ook de gerestaureerde bakoven willen we volop benutten. Er zullen themaweken georganiseerd worden waar kinderen en volwassenen brood en ander lekkers kunnen bakken. Ook de agenda voor de zomer is al goed gevuld. Zo zullen er, in samenwerking met Sportigo, zomerkampen georganiseerd worden. We kijken of er een samenwerking met het Fiets- en wandelcafé mogelijk is, voor het organiseren van feestjes. De pijler Natuur zal dus zeker aan bod komen. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei is er klaar voor.”

Partner vzw Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei / Energiecoöperatie Pajopower

Reindert De Schrijver, coördinator van de vzw Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei vertelt hoe beide organisaties zich inzetten rond de pijler duurzaamheid. “Concreet zal de vzw Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei vooral werken rond de begeleiding van de Pajotse gezinnen bij het energiezuiniger maken van de eigen woning. Individuele renovatiebegeleiding gekoppeld aan groepsaankopen voor de uitvoering van dak- en muurisolatie, isolerend glas en ramen, condensatieketels, PV zonnepanelen en warmtepompen staan hierbij voorop. Verder zal het Klimaatpunt werken rond duurzame mobiliteit door de ontwikkeling van duurzame mobipunten, de organisatie van groepsaankopen voor verschillende types elektrische fietsen en de uitrol van elektrische deelwagens in het Pajottenland.”

Energiecoöperatie Pajopower zal zich verder focussen op concrete investeringen in lokale hernieuwbare energietoepassingen, zoals vb. het plaatsen van PV zonnepanelen op publieke gebouwen in het Pajottenland.

Johnny Van Bavegem, bestuurder van Pajopower cvba: “ Alle inwoners van het Pajottenland zullen rechtstreeks kunnen investeren in deze lokale projecten en mee beslissen over de opbrengsten en de realisatie van nieuwe projecten.”

Plattelandscentrum Pajottenland - Paddenbroek zal de uitvalsbasis vormen waar talloze activiteiten georganiseerd zullen worden rond klimaat, duurzame energie en duurzame mobiliteit via energiecafés, coöperantenavonden, themaweekends, workshops en educatie voor de lokale scholen.

Zo zullen vzw Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei en Pajopower cvba vanuit Paddenbroek het Pajottenland mee uitbouwen tot een toekomstbestendige klimaatneutrale regio."

Meer info

Plattelandscentrum Pajottenland - Paddenbroek is een vzw die functioneert als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (PEVA). Het bestuur is in handen van de Raad van Bestuur.

www.paddenbroek.be

T 0493 40 12 95 (nieuw telefoonnummer)

E paddenbroek@gooik.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?