Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant voorzichtig tevreden over beleidsverklaring minister Gilkinet

Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, het overlegforum van de burgemeesters uit regio Leuven en Halle-Vilvoorde en de provincie, is voorzichtig tevreden met de aankondiging van minister Gilkinet in zijn beleidsverklaring om via een ‘platform’ met alle belanghebbenden vooruitgang te boeken bij het oplossen van de luchtvaartproblematiek.

De burgemeesters en de deputatie ijveren sinds de oprichting van hun overlegplatform voor een duurzaam en evenwichtig luchthavenbeleid op basis van dialoog en overleg en op basis van objectivering van het dossier.

De Vlaams-Brabantse besturen beseffen dat Brussels Airport een moeilijk en delicaat dossier betreft. Zij zijn daarom overtuigd dat een kwalitatieve oplossing slechts op basis van een dialoog en overleg tot stand zal komen. Er moet immers een consensus gevonden worden tussen de economische functie, het milieu en de leefbaarheid, de gezondheid en het woonrecht voor de omwonenden.

"Platform Luchthavenregio blijft echter waakzaam, omdat in de verklaring de ambitie ontbreekt om een eerlijke en evenwichtige verdeling van de (geluids-)overlast tussen de gewesten als doelstelling voorop te stellen", laat het platform weten. "Om daadwerkelijk stappen vooruit te kunnen zetten, zal de minister dit als gezamenlijke doelstelling van de dialoog moeten voorop stellen."

Platform Luchthavenregio hoopt dat de minister zich aan zijn woord houdt. "Ook in het verleden zijn immers gelijkaardige verklaringen afgelegd, die niet werden uitgevoerd", luidt het.

De burgemeesters en gedeputeerden stellen zich alvast constructief op om als gesprekspartner deel te nemen aan het gesprekforum dat de minister aankondigt. De burgemeesters verwelkomen dat de minister wil vertrekken vanuit een analyse van voorgaande studies via een uitgebreide effectenstudie.

M.b.t. de beperking van de geluidsoverlast en de vermindering van de milieu-impact verwijst Platform Luchthavenregio naar de aandachtspunten uit haar memorandum, zoals de beperking van de schadelijke nachtvluchten, het aanpakken van milieubelasting en geluidslasten aan de bron en de duurzame ontwikkeling van de luchthaven binnen de bestaande (baan)infrastructuur.

Platform Luchthavenregio roept de collega’s burgemeesters uit Brussel en de gewestregeringen op tot constructieve deelname aan de dialoog waarbij de eerlijke en evenwichtige verdeling van de (geluids-)overlast bovenaan de agenda staat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?