Plan voor ’t Plosj gaat naar Gooikse gemeenteraad

Het plan voor het dorpsplein van Gooik is klaar. Samen met het aanbestedingsdossier voor de uitvoering ligt het ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van dinsdag 27 maart 2018. De gemeente kan dan op zoek naar een aannemer voor de uitvoering.

Het plan en de meetstaat werden gefinaliseerd door Intercommunale Haviland. Het Regionaal Landschap zorgt voor de groeninrichting en de jeugddienst bouwt de speelruimte uit.

De kostprijs voor de heraanleg van het dorpsplein wordt geraamd op 260.000 €, incl. BTW. Dat is een relatief beperkte kost voor de aanleg van een publiek plein omdat de verharding grotendeels behouden blijft. De kasseien maken een belangrijk onderdeel uit van de identiteit van het plein.

De toegevoegde materialen worden enerzijds betonnen boordstenen en keerelementen om de niveauverschillen op te vangen en anderzijds houten bekledingen om een warmere sfeer te bekomen.

 ‘Zeilsculptuur’ en omgekeerde kermis

 Om tot het definitieve plan te komen, hield de gemeente vorige zomer 2 inspraakmomenten en een enquête. De inrichting van het dorsplein omvat de elementen die naar voor kwamen uit die bevraging: meer groen, een boom, zitbanken, speelruimte voor de jongsten en een fietsenstalling.

 “Ook de proefopstelling van een zeilsculptuur, zoals gekend van het Duvel Droomschip op Gooikoorts, kon op veel bijval rekenen. Zo een sculptuur wordt dan ook het centrale aantrekkingspunt van het plein en biedt tegelijk beschutting tegen regen en zon”, verduidelijkt schepen Simon De Boeck.

 Het nieuwe plan houdt rekening met de opstelling van de kermis. De kramen kunnen opgesteld worden rond de zeilsculptuur. Ze zullen eerder een cirkel vormen rond het dorpsplein, met de kramen naar binnen toe gericht, in plaats van naar buiten zoals voorheen.

 Parkeren?

Om het dorpsplein er opnieuw een fris en aantrekkelijk dorpscentrum te laten uitzien worden er een 20-tal parkeerplaatsen weggenomen. De overblijvende plaatsen worden voorbehouden voor ‘kort parkeren’ (bv. max. 2u), zodat deze vooral bezoekers aan de handelaars ten goede komen.

 Achter het jeugdhuis wordt een nieuwe parkeerstrip gebouwd met 40 extra plaatsen. De werken voor de parkeerstrip zijn intussen toegewezen aan een aannemer. De gemeente hoopt dat de werken nog voor de zomer gerealiseerd zijn. Van zodra de parkeerstrip er ligt, kan de heraanleg van het dorpsplein starten. Met de aanleg van de nieuwe parking komen er dus netto 20 parkeerplaatsen bij.

 Masterplan

 De vernieuwing kadert in een breed masterplan voor het hele dorpscentrum, opgemaakt door de Maatontwerpers in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester. In het masterplan zijn een wandellus en 4 nieuwe micro-parkings rond het centrum voorzien, maar ook de integratie van het OCMW in het gemeentehuis en een uitbreiding van cultuurschuur De Cam.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?