'Plan boeren-Bruegel' steunt lokale boeren

Groen Pajottenland kiest resoluut voor een Pajottenland als streek die haar eigenheid en landschap koestert. De partij lanceert dan ook een ‘Plan boeren-Bruegel’ om zo veel mogelijk Pajotse landbouwers te helpen in het pesticidevrij houden van producten.

Groen kiest voor voeding die minder industrieel, klimaatvriendelijker en gezonder is voor zowel de mens als het dier. “Lekker, gezond en rechtvaardig voedsel smaakt nog beter. Uitputting en vervuiling van de bodem gaan we systematisch tegen. Ook onze landbouw moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat. We steunen landbouwers die kiezen voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor meer ecologische en diervriendelijke landbouw.”

De grootste ruilverkaveling die Vlaanderen ooit gekend heeft, is tevens op komst in Gooik. De gemeente en de Vlaamse landbouwadministratie maken namelijk plannen voor een groot en duur ruilverkavelingsproject, waardoor alle eigenaars van landbouwgrond in Gooik wettelijk verplicht worden mee te doen aan een gedwongen ruil van percelen.

Dit is in andere woorden een herschikking van 3200 hectare Gooikse landbouwgrond tot grotere percelen voor meer intensieve, monotone en grootschaligere landbouw. Groen wil de plannen voor deze grote ruilverkaveling laten stopzetten en vervangen door kleinschaligere acties uit Plan boeren-Bruegel waarbij landbouw en natuur elkaar versterken.

Acties van ‘Plan boeren-Bruegel’:

-  Project opstarten om biologische landbouw in het Pajottenland uit te breiden

-  Investeren in Bruegellandschap als lappendeken van natuur en landbouw

-  Handelaars en producenten steunen die concreet betrokken zijn bij de streek

-  Stimuleren van biologische, duurzame, lokale en gevarieerde landbouw

-  Steunen van korte-keten verkoop via boerenmarkten en ‘buurderijen’

-  Afspraken met landbouwers over landschapsonderhoud

-  Steunmaatregelen voor bijen en akkervogels

-  Actie voor vrijwillige perceelsruil en betere ontsluiting

-  Toegang tot landbouwgrond voor opstartende biobedrijven

-  Geen grote ruilverkavelingen in het Pajottenland

-  Streekmerk Pajottenland versterken met biologische producten

-  Acties om pesticidegebruik bij particulieren af te bouwen

-  Verderzetten van pesticidevrij onderhoud door gemeenten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?