Piet Vanthemsche volgt Anäis Ringoet op in gemeenteraad

Anäis Ringoet verlaat Lennik en daarmee ook de Lennikse gemeente- en ocmw-raad. Baron Piet Vanthemsche vervoegt de CD&V fractie. Hij legde woensdagavond de eed af via de online zitting.

De meesten kennen Vanthemsche als ex-voorzitter van de Boerenbond. Bij CD&V Lennik was hij sinds half 2018 aangeduid als voorzitter. [Archief : Geruchten blijken te kloppen: CD&V Lennik heeft nieuwe voorzitter] Dat gebeurde nadat Dominique Coucke ontslag nam. [Archief : Zware boete voor gewezen gemeentesecretaris]

Op de lijstvoorstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd Vanthemsche voorgesteld als lijstduwer. [Lennikse CD&V stelt lijst voor] Dat was opmerkelijk want hij had bij zijn aanstelling als voorzitter nog aangegeven dat hij niet zou zetelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?