“Personeelsverloop gemeente Beersel onrustwekkend hoog”

BEERSEL - Sinds de start van de nieuwe legislatuur verlieten reeds 44 Beerselse personeelsleden de gemeente op een totaal van 175 VTE (voltijdse equivalenten voor het jaar 2014). Dat is volgens gemeenteraadslid Willem Vandenbussche abnormaal veel. Volgens burgemeester Hugo Van Daele is het verloop niet groter of niet kleiner dan vroeger.

De gemeente moest inderdaad besparen op personeel maar gaat er volgens de N-VA met de hakbijl door. “Er heerst een sfeer van angst bij de gemeentelijke diensten waardoor velen het schip vroegtijdig verlaten. De problemen bij de dienst personeel dateren al van de start van de beleidsperiode. Ter voorbereiding van het meerjarenplan hadden de gemeentediensten een omgevingsanalyse opgemaakt in samenwerking met het consultancybureau Q&A. In deze analyse is het personeel niet mals voor het Beerselse gemeentebestuur. In het meerjarenplan lezen we: “Er is geen algemene en globale strategie voor de organisatie uitgewerkt. …Het ontbreken van gedragenheid komt er door het ontbreken van kennis over de strategie”, zegt Vandenbussche.

Frustratie

Het gebrek aan een strategische visie zorgt volgens de N-VA zonder twijfel voor frustratie bij het personeel. “Deze frustratie slaat over in boosheid als gevolg van de ingrepen in het personeelsbestand. Men gaat met een hakbijl door het personeelsbestand. In totaal moesten 23 personeelsleden tussen 2013 en 2015 afvloeien. Dat betekent meer dan 10% van het totale personeelsbestand. Op vlak van personeelsbeleid is iedere structuur en rechtlijnigheid blijkbaar zoek. Zo werd recent de verantwoordelijke voor toerisme ontslagen, om een week later deze beslissing te herroepen en in te trekken. Meer dan 10 personeelsleden zijn respectloos op straat gezet en vele anderen leven in onzekerheid over hun job omdat het bestuur nalaat hierover te communiceren”, stelt Vandenbussche.

Vooral de angst of zijn/haar job nog zal blijven bestaan, zou voor veel onrust zorgen. Veel werknemers zouden dan ook voor zekerheid kiezen en verlaten de gemeente vroegtijdig. “Drie op vier vertrekken door gedwongen of vrijwillig ontslag. Niet echt de manier om veel jong talent te houden en te laten doorgroeien”, zegt Vandenbussche.

”Als het bestuur geen visie heeft, hoe kunnen de personeelsleden die visie dan uitdragen?” vraagt gemeenteraadslid Willem Vandenbussche zich af. “De sfeer is dan ook ondermaats”, gaat hij verder, “We ontvangen heel wat berichten van misnoegde ambtenaren.”

Opgelegde besparingen

Burgemeester Hugo Van Daele bevestigt dat de gemeente, gelet op de besparingen, opgelegd door de hogere overheid,  enkele taken heeft afgestoten en het vandaag met minder personeel doet.  “Dit geldt niet enkel voor Beersel, maar voor alle gemeenten en ja, ook Vlaanderen en federaal.  En dit ongeacht de meerderheid.  We hoeven maar te verwijzen naar buurgemeenten.”

Van Daele legt uit dat het gaat om 13 fulltime equivalenten op een totaal van 188 personeelsleden.  “Er waren ook medewerkers die van job veranderden en kozen voor andere overheidsdiensten of de private sector.  Anderen gingen met pensioen.  Het verloop is niet groter of niet kleiner dan vroeger, maar normaal in een bedrijf van 175 personeelsleden.  Ik verwijs ook naar recente aanwervingen  zowel in de technische diensten (groenonderhoud, schrijnwerkerij,) als in de administratie (beleidsmedewerkers, administratieve medewerkers)”, aldus Van Daele.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?