Persinfo Retro - Zustergemeentes Lennik en Arconate

Met Persinfo Retro rakelen we enkele gebeurtenissen op van de afgelopen jaren. Vandaag is dat het bezoek van een Italiaanse delegatie in Lennik. Deze is namelijk verzusterd met de Italiaanse gemeente Arconate en daarom kwam de burgemeester en zestien medeburgers even naar Lennik in 2017.

Lennik en de Italiaanse gemeente Arconate zijn al bijna 32 jaar zustergemeentes. De basis hiervan ligt vele jaren eerder, in de 18e eeuw. Toen kwam het Kasteel van Gaasbeek in de handen van de Milanese familie Arconati Visconti, de laatste bewoonster van het kasteel van deze familie schonk het domein later aan de Belgische staat. Ook het dorpsplein werd naar de zustergemeente, verbonden met de markiezenfamilie, genoemd: het Arconateplein.

Om deze band te behouden, reizen er geregeld delegaties naar elkaars gemeente. Zo kon een Belgische delegatie mee de 30 jaar verzustering vieren in Milaan in 2018. Het jaar daarvoor was het omgekeerd. Toen kwam een delegatie naar Lennik en konden ze rekenen op een bezoek aan het kasteel en het plein.

Welke gebeurtenis willen jullie terugzien in de reeks Persinfo Retro? Stuur een mailtje naar info@persinfo.org ! Meer video: Persinfo TV


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?