"Een spelletje van Pokémon gaan kopen is een niet-essentiële verplaatsing"

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van de voorbije dagen.

Op dinsdag 14 april werden er in totaal 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat en Affligem.

In Ternat werden er 2 processen-verbaal opgesteld. Op het terrein van de Chiro in de Schoolstraat was een vader aan het voetballen met zijn 2 minderjarige zonen in de late namiddag. Hij werd geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing. In de Sluisvijverstraat werd een verdacht voertuig gecontroleerd waarbij 1 proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing werd opgesteld in het kader van druggebruik. Archief : Gezochte drugsverdachte opgepakt in Ternat

In Affligem werd er een voertuig gecontroleerd in de Lombeekstraat. Het inzittende koppel had zich naar daar verplaatst om tijd samen te kunnen doorbrengen. Beide werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen.  

Op woensdag 15 april werden er in totaal 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat.

In de Nattestraat werd een huis gecontroleerd op vraag van politiezone Brussel-West in het kader van een verdwijning. Bij deze controle werden 4 mensen, waarvan 3 minderjarigen, aangetroffen die niet wonen in het gecontroleerde huis. De personen in kwestie bevonden zich daar om een verjaardag te vieren en bleven ook slapen.  Zij werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen.  Daarnaast verbleef de meerderjarige aanwezige zonder verblijfsrecht in België. Hij werd bestuurlijk aangehouden.

Op donderdag 16 april werden er in totaal 9 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Liedekerke en Ternat.

In Liedekerke werden 8 processen-verbaal opgesteld. In de Stationsstraat werden 7 personen aangetroffen die samen bier aan het drinken waren rond 18u. Zij werden allen geverbaliseerd wegens inbreuken op het samenscholingsverbod.  In de Bombardonstraat was een echtelijke ruzie aan de gang. Wanneer de ploeg ter plaatse kwam merkten zij een verdacht voertuig op. Na controle bleek de inzittende zich ter plaatse begeven te hebben op vraag van een van de partijen om bijstand te bieden tijdens de ruzie. Hij werd geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing. 

In de Asbaan in Ternat vond een samenscholing van 3 personen plaats. Een echtpaar had een vriend uitgenodigd om mee te komen barbecueën. Er werd geverbaliseerd voor een inbreuk op het samenscholingsverbod.

Op vrijdag 17 april werden er in totaal 6 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Affligem en Roosdaal.

In de Groeneweg in Affligem werd er ‘s avonds een samenscholing vastgesteld. Een voertuig met 4 inzittenden werd gecontroleerd. Zij waren op weg van hun werk naar Affligem maar staan niet ingeschreven op hetzelfde adres. Social distancing werd ook niet in acht genomen. Er werden 4 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op het samenscholingsverbod. Daarnaast werd 1 inzittende bestuurlijk aangehouden wegens het niet beschikken over verblijfsrecht in België en ter beschikking gesteld aan de dienst Vreemdelingenzaken.

In de Koning Albertstraat in Roosdaal werden ‘s avonds 2 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen. 2 jongeren zaten samen achter de kantine op het voetbalveld. Een van beide had ook een joint waardoor proces-verbaal werd opgesteld voor het bezit van verdovende middelen. 

Op zaterdag 18 april werden er in totaal 9 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat en Liedekerke.

In Ternat werden in totaal 8 processen-verbaal opgesteld. Op de Assesteenweg aan de opritten richting Brussel werden verschillende personen geverbaliseerd wegens niet-essentiële verplaatsingen. Een eerste persoon was met de auto onderweg naar Ninove om herstelde velgen op te halen bij een particulier. Een tweede persoon verklaarde onderweg te zijn naar de Brico Plan-It in Anderlecht terwijl hij zich op 1 kilometer afstand van de Brico Plan-It aan The Leaf in Ternat bevond. Een derde persoon was onderweg naar Brussel om een spelletje van Pokémon te kopen. Er waren ook twee personen die zich met de auto van Brussel naar Namen hadden begeven om daar zonder reden rond te rijden. Ze kregen autopech en werden hiervoor getakeld naar Ternat om de auto te laten repareren door een kennis. 1 van de inzittenden heeft reeds 3 keer eerder inbreuken gepleegd op de corona-maatregelen.

In de Droge Weidestraat werd een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsing opgesteld in het kader van een ruzie tussen twee ex-partners. Een van beide had zich begeven naar de woning van de andere partner en weigerde hier terug te vertrekken. Tijdens de tussenkomst van de politie bleef de persoon zich verzetten, met een bestuurlijke aanhouding wegens verstoring van de openbare orde tot gevolg.

In de Molenstraat werd er geverbaliseerd voor een samenscholing nadat mensen samen kwamen om te drinken.

In de Roesemslos ging er een persoon ‘s nachts op bezoek bij vrienden om daar samen te bidden en te blijven overnachten. Hij werd geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing.

In Liedekerke werd een verdacht voertuig gecontroleerd naar aanleiding van overdreven snelheid. Naast een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. Voor deze betrokkene werden nog markante gerechtelijke inbreuken vastgesteld die in een apart persbericht worden vervat.

Op zondag 19 april werden er in totaal 18 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Affligem en Liedekerke.

In de Kerkstraat in Ternat werd samenscholing vastgesteld. Een persoon had 2 vrienden uitgenodigd om BBQ te komen eten onder het mom van een zakelijk diner aangezien ze zaken bespraken over de werf waar zij samen werken. Er werden 3 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op het samenscholingsverbod. De 2 aanwezigen die daar niet wonen werden ook geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen.

In Affligem werden er 13 processen-verbaal opgesteld. In de Driesstraat vond in de namiddag een verjaardagsfeest plaats in de tuin met 4 personen, waarvan 2 personen die daar niet wonen. De bewoners werden geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod. De 2 genodigden werden geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. 

In de Hauwijkstraat vond er een BBQ plaats om Pasen te vieren met 5 personen. De bewoners werden geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod. De 2 genodigden werden geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

In de Balleistraat waren ‘s avonds 4 personen samengekomen op het plein achter de Onze-Lieve-Vrouwgrot om te voetballen. Na een oproep van een attente melder op het 101 noodoproepnummer kon de politie deze samenscholing vaststellen. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken op het samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

In Liedekerke werden 2 processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen opgesteld voor 2 personen die in hun auto een sigaret aan het roken waren op de parking van het sportcomplex. Bij controle van het voertuig werd ook een gebruikershoeveelheid hasj in beslag genomen. Er werd bijkomend een proces-verbaal opgesteld voor bezit van verdovende middelen.

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?