Pepingse Okay-winkel heeft laatste vergunning binnen en opent deze zomer

PEPINGEN – Hoewel de bouw van de Okay-winkel langs de Ninoofsesteenweg al ver gevorderd is  moest de Colruytgroep nog afrekenen met een geweigerde bouwvergunning voor een iets bredere ingang en enkele aanpassingen aan het gebouw.  De opening van de winkel is gepland tegen eind juli, begin augustus 2016.

De Colruytgroep kan binnenkort een nieuwe Okaywinkel openen maar stootte op herhaalde weigeringen van het Pepingse schepencollege. De Colruytgroep diende bijna twee jaar geleden een verkavelingsaanvraag in. De stedenbouwkundige dienst gaf een gunstig advies maar dat was zonder het schepencollege van Pepingen gerekend. De aanvraag stuitte immers op verzet van het college, dat om de aanvraag aan te vechten zelfs een advocatenbureau onder de arm nam. Het schepencollege weigerde  de verkavelingsvergunning, maar Colruyt kreeg in beroep gelijk.

Daarna weigerde het schepencollege ook de socio-economische vergunning af te leveren, maar deze beslissing werd buiten de voorziene termijn ingediend. Toen Colruyt een stedenbouwkundige vergunning aanvroeg, stuitte de warenhuisketen opnieuw op een weigering van het schepencollege. Colruyt ging in beroep en kreeg ook deze keer gelijk.

Recent vroeg Colruyt een aanpassing van de bestaande stedenbouwkundige vergunning tot wijzigen van de inrit, sociale lokalen en gevels van het polyvalent handelsgebouw. Het schepencollege weigerde nogmaals deze aanpassing. Colruyt ging opnieuw in beroep en kreeg nog maar eens gelijk bij de deputatie. Alle paden lijken geëffend. Niets staat nu nog de bouw van de nieuwe Okay-winkel in de weg.

Burgemeester Eddy Timmermans: “Er zijn inderdaad recent nog enkele wijzigingen aangevraagd en het schepencollege heeft zich gehouden aan de mening van Erfgoed  en van Stedenbouw. Maar we hebben geen problemen mee dat de provincie de vergunning nu heeft goed gekeurd.”

“Colruyt koos ervoor om de werken gelijktijdig te laten verlopen met de werken op de Ninoofsesteenweg om zo de hinder voor de omwonenden te beperken. Op 19 april zal de gemeente Pepingen mee een jobbeurs organiseren. Spijtig dat in dit dossier de werkgelegenheid in een kernversterkend project zo flagrant werd tegengewerkt”, meent gemeenteraadslid André De Roubaix, fractieleider van CD&V-SP-a.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?