Pepingse gemeenteraad stemt unaniem motie tegen racisme

De Pepingse gemeenteraad heeft eensgezind standpunt ingenomen tegen racisme. Dat is een gevolg van een incident op het Pepingse voetbalveld waarbij de Pepingse CD&V-voorzitster racistische verwijten naar het hoofd geslingerd kreeg.

CD&V-Pepingen wil iedereen oproepen om onvoorwaardelijk afstand te nemen van racistisch geweld. Daarom diende de partij een motie tegen racisme in op de gemeenteraad van 26 november.

“Wij moeten de moed tonen om steeds opnieuw dergelijke daden af te keuren, nu en in de toekomst. Steeds meer mensen voelen zich gesterkt in hun racistische houding. En steeds meer mensen zullen kiezen voor de gemakkelijke weg van intolerantie zonder onderscheid. Haat en intolerantie maken geen onderscheid in de mate van integratie, scholing of engagement. Haat is een ongeleid projectiel dat alle mensen kapot maakt. Het is tijd dat wij een einde roepen aan racisme, haat en elke afgeleide genuanceerde gerationaliseerde vorm daarvan”, aldus de CD&V-fractie.

Er was plots geen meerderheid en geen oppositie tijdens de gemeenteraad want alle raadsleden keurden deze motie goed en namen met kracht afstand van racisme en agressie tegen mensen van andere origine en veroordeelden deze daden met kracht.

Om het niet bij woorden te laten zullen de adviesraden Ontwikkelingssamenwerking, Jeugd, Cultuur, Sport en Senioren samenwerken om concrete maatregelen uit te werken rond migratie en integratie en dit op maat van de gemeente.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?