Pepingse gemeenteraad duurde 6 minuten

PEPINGEN – De Pepingse gemeenteraad van dinsdag 24 februari 2015 zal wel de kortste uit de Pepingse geschiedenis zijn. De raad was al na 6 minuten afgelopen.

Deze gemeenteraad bevatte 5 punten:

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 27 januari 2015.

2.Beleids- en beheerscyclus Gemeentebestuur Pepingen : Aanpassingen aan het strategische meerjarenplanning 2014-2020 – Budget 2015 – Goedkeuring door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Kennisname.

3.Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer –verfijning stilstaan- en parkeerverbod Boekhoutstraat - Goedkeuring

4. Bibliotheek – Vervanging lid bibliotheek beheersorgaan - Goedkeuring.

5.Patrimonium -Voorlopige aanvaarding rooilijn Mortagnestraat - Verkoop van een restperceel grond nabij Mortagnestraat. Goedkeuring.

“Naast het verslag van de vorige zitting en een kennisname ging het nog over een verkeersbord, een lid van het bib-orgaan en de verkoop van 1 are grond. Daarmee moeten wij het stellen. Het is weer een zwarte bladzijde in onze gemeentepolitiek en zeker geen record om fier over te zijn”, stelt gemeenteraadslid André De Roubaix (CD&V) vast.

“In de gemeenteraad van januari 2015 heeft de meerderheid de beslissingsbevoegdheid van het college opgetrokken van 5.500€ naar 85.000€. En dit zowel voor investeringen als voor de gewone dagelijkse beslissingen. Uit respect voor de gemeenteraad werd dit bedrag vroeger toch eerder beperkt gehouden zodat een open discussie over belangrijke dossiers mogelijk blijft. Dit is nu verleden tijd. Waarom? Misschien uit schrik omdat we te goed oppositie voerden? Misschien omdat ze te weinig konden inbrengen tegen onze argumenten?  Of misschien gewoon omdat de meerderheid schrik heeft dat ze soms geen meerderheid zouden hebben?”, vraagt De Roubaix zich af.

De gemeenteraadsvoorzitter heeft onlangs opgeroepen om op een positieve wijze het debat aan te gaan. “Die oproep onderschrijven we graag maar dan moeten de burgemeester en de schepenen het debat wel willen aangaan. We vragen dan ook aan de gemeenteraadsvoorzitter om aan de leden van het college te vragen meer respect voor de gemeenteraad te tonen en een transparanter beleid te voeren. Er zijn nog voldoende problemen die uiteindelijk zouden moeten aangepakt worden. Enkele voorbeelden: Wat is de stand van zaken van het containerpark? Wat met de oproep die vanuit diverse zijden gedaan is om te werken rond verkeersveiligheid? Wat met belangrijke veranderingen die minister Homans heeft aangekondigd waarbij de OCMW’s afgeschaft zullen worden? Hoe kunnen we de handelaars daadwerkelijk ondersteunen tijdens de heraanleg van de Ninoofsesteenweg? Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Spijtig genoeg kennen we het antwoord al van onze burgemeester... "we zijn ermee bezig””, besluit De Roubaix.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?