Pepingse CD&V-vrouwen willen meer sjerpen voor vrouwen

Met de verkiezingen van het najaar in het achterhoofd, zet CD&V in maart 2018 via de #Sjerpendag hard in op meer vrouwen in de lokale politiek.

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica kaart met haar sjerpendag de ondervertegenwoordiging aan van vrouwen in verschillende sectoren en op verschillende niveaus.
Vrouwen maken dan wel iets meer dan de helft van de wereldbevolking uit, ze hebben nog steeds niet de plaats verworven in onze maatschappij die ze verdienen.
In België vieren we dit verkiezingsjaar 70 jaar vrouwenstemrecht.
Toch vormt de participatie van vrouwen aan het politieke gebeuren nog steeds een pijnpunt.
Ondanks de positieve trend van de laatste jaren stellen we immers vast dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de verschillende (uitvoerende) lokale politieke besluitvormingsorganen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?