Pepingse CD&V en Peter Lacres willen werk maken van Zagerij en sporthal

PEPINGEN - De gemeenteraadsverkiezingen liggen intussen drie jaar achter ons en binnen drie jaar staan we weer volgende verkiezingen. Voor CD&V Pepingen is dit het moment om terug naar buiten te komen om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

Dat gebeurde voor het eerst rond ‘Verkeersveiligheid In Pepingen’ (VIP-actie) in de maand september samen met Peter Lacres.  “We willen immers op een positieve wijze aan politiek doen. In de volgende maanden moet, gezien de nieuwe politieke situatie, iedereen zoveel mogelijk in het beslissingsproces betrokken worden maar de zaken moeten ook vooruit gaan”, zegt voorzitter Suzanne De Cort.

N28 - Ninoofsesteenweg

“We hoeven niet telkens te herhalen hoe blij we zijn dat de heraanleg, ondanks een uitgestelde aanvang van de werken, nu vooruit gaat. De onzekerheid bij de inwoners van de steenweg en niet in het minst bij de handelaars, ebt stilaan weg. De eerste reacties op het tracé zijn positief. Het centrum zal geen racebaan meer zijn. De snelheid zal beperkt worden door het nieuwe tracé”, zegt De Cort.

CD&V en Peter Lacres vragen van het gemeentebestuur alleen meer aandacht voor een aantal belangrijke punten. Vooreest de communicatie. “We krijgen van diverse zijden te horen dat deze erg beperkt is. Zelfs mensen die in de nabijheid van de steenweg wonen, weten niet wanneer er wat te gebeuren staat. Daarnaast pleiten we er voor dat er een meldpunt komt voor klachten of opmerkingen die de inwoners nu hebben zoals bvb de betonweg die op sommige plaatsen niet egaal is aangelegd. We vinden het gebruik van LED-verlichting ook positief. Maar het is spijtig dat er geen aandacht is voor puntverlichting aan zebrapaden of aan bepaalde kruispunten. Dit zou op het vlak van verkeersveiligheid voor problemen kunnen zorgen.”

“Daarnaast kan de organisatie beter zijn, zeker in deze cruciale fase van de werken. Het beste voorbeeld is de wijze waarop het gemeentebestuur (niet) in gesprek is gegaan met de school. Meer dan 300 kinderen tussen 3 en 12 jaar lopen in Pepingen school en worden langs de Ninoofsesteenweg naar school gebracht. Toen in 2008 de gesprekken over de werken begonnen, had het toenmalige CD&V-college al contacten gelegd met het schoolbestuur om oplossingen te zoeken. Sinds de start van de werken bleef het stil rond de toegankelijkheid van de school. Pas enkele weken terug (midden augustus) kreeg de school via mail van de gemeente te lezen dat ze vanaf 1 september niet meer bereikbaar zou zijn. Gelukkig is deze datum enkele weken verschoven. Dadelijk doet de school een aantal constructieve voorstellen. De oplossing die de gemeente biedt, is opvang in de kantine van FC Pepingen. Dat betekent 300 leerlingen die iedere morgen en iedere avond door een wegenwerf moeten om op school te geraken. Dit is in de herfst of in de winter niet haalbaar”, zegt De Cort.

De school zelf stelde een mix van oplossingen voor:

-              Eenrichtingsverkeer Steenweg naar Elingen-Neerkouter-Donkerstraat-Palokenstraat met tweerichtingsverkeer in de Boekhoutstraat (eventueel met verkeerslichten);

-              Logistieke ondersteuning voor de aanleg van een wandelpad door de weide van Backer;

-              Tijdelijk inrichten van zone 30 en plaatsen van zebrapad ter hoogte van het kerkhof;

-              Tijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit van de kinderschuur.

“Maar de tijd dringt. Overleg van bij de start van de werken zodat er ook in de fasering rekening kon gehouden wordt met de school, was hier een must”, aldus Suzanne De Cort.

Zagerij en sporthal

Een tweede belangrijke prioriteit voor CD&V en schepen Lacres is de realisatie van de Zagerij en de sporthal. “Beide projecten zijn een belangrijke meerwaarde voor onze gemeente. In mei en juni besliste de gemeenteraad dat alle partijen hierover zouden samenzitten om de financiële haalbaarheid te bekijken. Tot op heden heeft de gemeente enkel gezorgd voor een meerjarenplanning om het gelijk van LVB-NVA te bewijzen en te kunnen zeggen dat beide projecten financieel niet haalbaar zijn. We zijn dan ook zeer blij verrast dat N-VA in hun blaadje nu zelf aankondigen om van de sporthal een prioriteit te maken. Indien men nu ook nog wil inzien dat men beter de Zagerij aanpakt dan nutteloze investeringen te doen in de bestaande bibliotheek en een nieuw gebouw te zoeken voor de kinderopvang dan zijn wij hoopvol”, zegt luc De Crick

De CD&V heeft de financiële situatie grondig geanalyseerd en zal aan het college en de gemeentelijke administratie vragen een aantal aanpassingen van de meerjarenplanning door te voeren waarna duidelijk zou blijken dat beide projecten zonder enig probleem financieel haalbaar zijn.

Peter Van Cutsem: “De Zagerij is voor ons geen prestigeproject. We willen de hoofdgemeente Pepingen versterken. Indien we de handelszaken op langere termijn leefbaar willen houden dan moet het centrum uitgebouwd worden. De N28 speelt hierin een belangrijke rol maar ook het aanbieden van een kinderopvang of een bibliotheek in het centrum, is van belang. Hierdoor gaan de inwoners meer naar het centrum komen en wordt het terug interessant om hier een winkel uit te baten.”

Privaat Publieke Samenwerking (PPS)

“Onze fractie wil ook mee de schouders zetten onder het project ‘Sporthal’. De sporthal moet trouwens niet enkel door de gemeente gefinancierd worden. Wij denken dat voor de realisatie van de sporthal moet gedacht worden aan een Privaat Publieke Samenwerking (PPS). Het unieke is dat in Pepingen hiervoor zelfs een aantal lokale partners te vinden zijn. CD&V  en schepen Lacres vragen dan ook uitdrukkelijk om vanuit de gemeenteraad een werkgroep samen te stellen met leden van alle fracties, bestuursleden van FC Pepingen, sportraad, mogelijke investeerders, enz. om het project eindelijk verder uit te werken”, aldus Van Cutsem.

zie ook: http://www.persinfo.org/2015/09/20/pepingse-cdv-spa-en-schepen-peter-lacres-vormen-%E2%80%98nieuwe-meerderheid%E2%80%99


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?