Pepings Participatiereglement na bijna 3 jaar nog niet in orde

Pepingen heeft, ondanks aandringen van de oppositie en een terechtwijzing van de gouverneur, nog steeds geen participatiereglement.

Het voorstel van DVP van maart 2019 tot deelname aan pilootprojecten rond een participatieve gemeenteraad werd toen door huidige Pepingse meerderheid niet aanvaard. Daarna werden deze suggesties nooit meer benut.

In een brief van de provinciegouverneur van 3 december 2020 werd de huidige meerderheid op de vingers getikt.  LVB werd gevraagd met aandrang werk te maken van een participatiereglement. DVP polste op de gemeenteraadszitting 23 november 2021 naar de stand van zaken. Het antwoord van LVB was dat men ‘het uit het oog was verloren’.

"DVP kan samen met de andere oppositiepartijen CD&V en N-VA alleen maar concluderen dat in 2019 men niet wou, men in 2020 het moest doen en men in 2021 het nog niet heeft gedaan. Zelfs na het aandringen vanwege de gouverneur zijn we binnenkort één jaar verder.  Verstaan wie verstaan kan!" aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Schepen Saskia Beeckmans antwoordt: “Dit is inderdaad wat uit het oog verloren. Het reglement is er maar, moet nog door de adviesraden gaan. We wensten dit in fysieke vergaderingen te doen omdat dit veel gemakkelijk is om dergelijke thema’s te bespreken. De opstart van het participatietraject mobiliteitsplan heeft tijd gevergd, evenals andere projecten, waardoor we nu weer ingehaald zijn door de Corona-realiteit. We zullen zien of we moeten blijven vasthouden aan de fysieke bespreking.”

“We willen inderdaad zo breed mogelijk gaan met onze consultatie van de bevolking over dit regelement en we merken dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om die dingen online te doen. Bovendien heeft de al dan niet aanwezigheid van dergelijk reglement er ons niet van weerhouden om al aan ruime participatie te doen. Kijk maar naar de verschillende info-avonden die we gehouden hebben op momenten dat in dossiers nog wijzigingen kunnen gebeuren en waaruit inderdaad suggesties zijn meegenomen (bv. verkeersremmende maatregelen in een aantal straten, alternatieven voor de sluiting van de overwegen, consultatierondes binnen adviesraden enz.) en vooral naar de uitgebreide participatietrajecten die momenteel nog aan de gang zijn binnen de herziening van het mobiliteitsplan.”

“Pepingen heeft nog nooit zoveel inspraak en informatiedoorstroming gehad naar de burgers dan tijdens deze legislatuur. Deze ploeg heeft geen reglement nodig om daar al effectief iets mee te doen! Fans van veel regelgeving heb je natuurlijk altijd, maar voor ons is wat op het terrein gebeurt veel belangrijker”, aldus de schepen.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?