Pepingen voert milieubelastingvermindering voor éénoudergezinnen in

De Pepingse gemeenteraad keurt op voorstel van de oppositie een milieubelastingvermindering voor éénoudergezinnen goed.  Begin 2021 startte het project Unizak, de invoering van een uniforme restafvalzak, GFT- en PMD-zak. Daar tegenover stond ook dat de vuilzakken in sommige gemeenten fors duurder werden voor de burgers. Deze prijsstijging van afvalzakken betekende in 2021 een bijkomende opbrengst van 25.000 € voor de Pepingse gemeentekas. Bovendien bestaat er naast de kost voor vuilniszakken ook een milieubelasting.

Tijdens de gemeenteraad van september 2022 stelden de CD&V, DVP en N-VA fracties voor om een aantal sociale correcties uit te voeren aan de milieubelasting voor de jaren 2023 tot en met 2025. Ze stelden gezamenlijk voor om een gezin bestaande uit een alleenstaande ouder met minstens één minderjarig kind, dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres, gelijk te stellen op 30 € zoals voor een gezin bestaande uit één persoon. Eveneens telt deze regel voor éénoudergezin met minstens één minderjarig kind, dat opgenomen is in het gemeentelijk verblijfsregister en deels op hetzelfde adres verblijft. Ze krijgen door deze beslissing een vermindering van 25 euro op de milieubelasting. De aanvraag voor vrijstelling aan de milieudienst gebeurt wel op eigen initiatief gebeuren.

“Wij vinden dat deze doelgroep bijkomende beleidsaandacht verdient omdat hun situatie meer precair is dan bij de meeste tweeoudergezinnen. De voorgestelde maatregel bevat op deze manier een herstelling van een sociale ongelijkheid. Volgens statistieken komen een zestigtal Pepingse huishoudens in aanmerking voor de voorgestelde belastingvermindering. De gemeenteraad keurde unaniem ons gezamenlijk voorstel goed”, besluit CD&V-fractieleider Peter Van Cutsem.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?