Pepingen stapt in Statiegeldalliantie

Op vraag van oppositiepartij LVB heeft de Pepingse gemeenteraad vrijdagavond beslist om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Met de Statiegeldalliantie willen verenigingen en lokale overheden druk zetten op de regering om statiegeld op alle blikjes en plastic drankflessen in te voeren.

LVB-gemeenteraadslid Rudi Seghers : “ Elk jaar geven Vlaamse gemeenten meer dan 100 miljoen euro uit om zwerfvuil te bestrijden en verwerken. Zo’n 40% van dat zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. De gemeente Pepingen spant zich samen met onze scholen, verenigingen en individuele burgers nu al uitgebreid in om zwerfvuil te bestrijden. Kijk maar naar onze geweldige Mooimakers, de zwerfvuilmeters en –peters, die vrijwillig hun straten of buurt afvalvrije houden.

In samenwerking met afvalintercommunale Intradura kunnen de Pepingenaren nu ook hun harde plastic en plastic folies gratis kwijt op het containerpark.

“ LVB ziet bij de inwoners een duidelijke vraag naar een structurele oplossing voor zwerfvuil, naar meer bescherming van het milieu en dieren en naar een beter hergebruik van materialen. Daarom willen we Pepingen laten toetreden tot de Statiegeldalliantie. Die alliantie van meer dan 100 lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven, intercommunales en milieuorganisaties oefent druk uit op de Vlaamse regering om in 2018 statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen. Met statiegeld is men sneller geneigd om blikjes en plastic flesjes terug in te leveren. Gevolg: minder zwerfafval, minder opruimkosten, minder dierenleed en betere recycling van waardevolle materialen. ” aldus de LVB-fractie.

Burgemeester Luc Decrick (CD&V) vond de vraag van de oppositie voor toetreding tot de statiegeldalliantie wel opmerkelijk omdat volgens hem binnen de regeringspartijen het Open VLD en N-VA zijn die op nationaal niveau op de rem gaan staan voor de invoering van het statiegeld. Schepen van middenstand Peter Van Cutsem (CD&V) had liever eerst het advies gehad van de Pepingse Middenstandsraad.

Schepen van milieu en duurzaamheid Suzanne De Cort (CD&V) nam niet deel aan de bespreking en de stemming over dit voorstel. Na de afhandeling van de gewone agenda en nog voor de behandeling van dit door LVB toegevoegde agendapunt verliet zij vlug de raadzaal. Suzanne De Cort is beroepshalve Packaging Manager bij een internationale drankenproducent.  

Uiteindelijk werd het voorstel van LVB om toe te treden tot de Statiegeldalliantie unaniem goedgekeurd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?