Pepingen organiseerde voor veertiende jaar op rij een kippenactie

Met een jaarlijkse kippenactie wil het gemeentebestuur van Pepingen de preventie van afval stimuleren.

"Het houden van kippen door gezinnen helpt immers om de afvalberg terug te dringen. Samen met het composteren biedt het houden van kippen de bevolking een alternatief om alle organisch afval uit de GFT-zak en uit de huishoudelijke afvalstroom te vermijden. Dit leidt er ook toe dat de gemeente op termijn minder GFT-afval zal moeten inzamelen en verwerken."

Zaterdag kwamen de 46 gezinnen die intekenden voor deze actie samen 158 kippen ophalen bij de firma Nechelput in de Palokenstraat te Pepingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?