Pepingen eerste Vlaamse gemeente die rouwverlof bij overlijden van kind of partner uitbreidt

 Het overlijden van een naast familielid is een van de gebeurtenissen die aanleiding geven tot omstandigheidsverlof. De duur ervan varieert afhankelijk van de band tussen de overledene en de werknemer. In de Kamercommissie Sociale Zaken werd op 26 mei 2021 een wetsvoorstel van kamerlid Nahima Lanjri voor een uitbreiding tot tien dagen goedgekeurd en op donderdag 17 juni kreeg het de goedkeuring van de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De verenigde oppositie DVP-N-VA-CD&V bracht het aan op de gemeenteraad.

Bij overlijden van een partner of een kind voorziet de beslissing tien dagen rouwverlof. Van die tien dagen zijn er drie die dienen te worden opgenomen tussen het moment van overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen zijn vrij te kiezen binnen het jaar na het overlijden. Het gaat dan over het overlijden van een partner of een kind. Deze wetswijziging is ook geldig voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg.

 In afwachting

Personeelsleden van lokale en regionale besturen hebben volgens het rechtspositiebesluit van 7 december 2007 recht op vier dagen rouwverlof bij het overlijden van een kind en bij het overlijden van een partner. Lokale besturen kunnen in afwachting van de aanpassing van het rechtspositiebesluit in het Vlaams Parlement hun personeel tien dagen rouwverlof toekennen en gebruik maken van de mogelijkheid tot het verlenen van dienstvrijstellingen.

 Toegevoegd punt oppositie

Tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2021 stelden de oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA deze uitbreiding van het rouwverlof voor. Het toegevoegd punt werd unaniem goedgekeurd. De beslissing gaat in vanaf 1 juli 2021 voor al het gemeente- en OCMW-personeel. Pepingen is daarmee de eerste Vlaamse gemeente die het rouwverlof bij het overlijden van een kind en bij het overlijden van een partner voor hun personeel uitbreidt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?