Pepingen bant sluikverkeer uit de Kiethomstraat

In zitting van dinsdag 17 juli besliste de gemeenteraad van Pepingen unaniem om de toegang tot de Kiethomstraat in Beert te beperken tot landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en uiteraard de inwoners.

De Kiethomstraat is een straat van ongeveer 500 meter ligt in het verlengde van de Beertsestraat op het grondgebied van Halle.

In zitting van 22 mei 2018 had de gemeenteraad van de Stad Halle reeds een gelijkaardige maatregel beslist voor de Beertsestraat.

" Vandaag wordt deze ruilverkavelingsweg gebruikt als een zeer drukke sluikweg naar Halle en vooral naar de kantoren van Colruyt. Honderden wagens rijden ‘s morgens en ‘s avonds door de Kapellestraat, de Grimmingenstraat en het Beertse centrum. Met deze maatregel wil Pepingen enerzijds de leefbaarheid van heel Beert verbeteren en anderzijds willen we het fietsverkeer naar Halle aanmoedigen door mee te zorgen voor een snelle en veilige verbinding. Met deze maatregel komen we ook tegemoet aan een sinds jaren meegaande vraag van de fietsersbond, maar ook van tal van Pepingenaren die met de fiets naar Halle willen gaan werken." aldus burgemeester Luc Decrick.

Deze maatregel wordt genomen in overleg met de Stad Halle en zal in de loop van september 2018 ingaan, nadat Halle de Beertsestraat eerst hersteld zal hebben. Pepingen zal geen werken uitvoeren. De Kiethomstraat op grondgebied van Pepingen behoeft volgens burgemeester Decrick momenteel geen herstelling.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?