Pastoor scoort op Youtube : al 100.000 bezoekers

Het Youtube-kanaal dat Pastoor Penne begin 2016 opstartte blijkt een groot succes. Het kanaal kreeg inmiddels al 100.000 bezoekers.

Paus

Penne haalde het idee voor een eigen kanaal bij de paus. "Veertien maanden geleden begonnen we met elke week een catechesefilmpje op te nemen. Het idee kwam eigenlijk van paus Franciscus die toen ook begon met een boodschap via Youtube", aldus Penne. "Al heel wat jaren schrijf ik elke week een stukje voor het parochieblad, de website en een digitale nieuwsbrief en zo was de stap klein om het woord te verfilmen. Ondertussen zijn er 62 filmpjes opgenomen en deze week kwam de honderdduizendste bezoeker."

Pokémon

"We kunnen dus duidelijk stellen dat de filmpjes in een behoefte voorzien en dat er een publiek voor is", gaat Penne verder. "Bijna alle filmpjes hebben ruim 1000 unieke kijkers. Enkele filmpjes  springen er echt uit in populariteit: de filmpjes over 'Het Nieuwe Onze Vader' en  'Pokemon en het verhaal over de rijke jongeling' hebben ruim zesduizend unieke bezoekers gehad, het filmpje over hoe we als christenen omgaan met dieren is op weg naar 5000 unieke bezoekers, het filmpje over  aswoensdag heeft ruim 4200 unieke bezoekers."

Het stijgende aantal abonnees op het Youtube-kanaal en de vele kijkers – ongeveer 2000 per week -  tonen volgens Andy Penne duidelijk dat er behoefte is aan uitleg over tal van onderwerpen vanuit een katholieke visie. "Dat is ook de bedoeling van de filmpjes: gewoon aangeven hoe we als Rooms-Katholieke Kerk over dingen denken", stelt hij.

Teamwerk

Pastoor Penne benadrukt dat de filmpjes niet alleen zijn verdienste zijn. "Elk filmpje is het werk van een hele ploeg. Ik schrijf een tekst en dan laat ik die tekst aan een aantal priesters en gelovigen lezen, deze reageren wel eens dat zaken verduidelijkt moeten worden", zegt hij. "Wanneer de tekst klaar is, wordt de tekst ergens ingesproken. De eerste filmpjes werden ingesproken in een huiskamer maar nu gaan we meestal op locatie. Voor de opnames en montage van de beelden werken verschillende mensen mee en dat is een hele klus natuurlijk. Ook is er iemand die elke week een stukje gitaarmuziek aanlevert. Er zit dus wel wat werk in zo een filmpje maar omdat we allemaal weten dat we met de filmpjes voor het geloofsleven van heel wat mensen iets betekenen, blijft het enthousiasme."

"Jezus zou hetzelfde gedaan hebben"

De pastoor heeft stuurt de komende weken nog enkele filmpjes de wereld in. "Voor de komende weken zijn er al verschillende teksten klaar en twee filmpjes zijn al weer opgenomen", zegt Penne. "We blijven zaaien en geloven in de oogst. Veel mensen zijn niet meer bereikbaar op geloofsgebied via het kerkgebouw en het katholieke verenigingsleven zoals vroeger maar wel via de internetkanalen en via het youtube-kanaal. We moeten die nieuwe wegen aangrijpen om de Blijde Boodschap te verkondigen. Ik denk dat Jezus hetzelfde zou hebben gedaan..."

Het Youtubekanaal van Penne kan je bezoeken via deze link


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?