Pastoor helpt parochianen hun eigen begrafenis vastleggen

GALMAARDEN / TOLLEMBEEK / BEVER - Pastoor Andy Penne organiseerde in het Allerheiligenweekend een opmerkelijke axctie in de de parochies Galmaarden, Tollembeek en Bever. Er werd een document uitgedeeld waarmee de parochianen hun eigen kerkelijke uitvaartplechtigheid kunnen vastleggen.
 
Aanleiding van de actie is het uitblijven van een kerkelijke uitvaartplechtigheid de afgelopen maanden na de dood van verschillende parochianen. "Deze mensen stonden in de gemeenschap nochtans wel bekend als gelovig en kerkbetrokken", zegt Penne. "Achteraf kwam het bericht dat de nabestaanden niet gelovig en/of kerkbetrokken zijn en daarom voor hun overleden familielid geen kerkelijke viering organiseerden."
 
Verschillende parochianen spraken hun vrees uit dat zoiets ook met hen kon gebeuren en vroegen de pastoor naar een mogelijkheid waarmee men op voorhand een kerkelijke viering kan vastleggen na hun dood. "Navraag leerde dat de wet zoiets voorziet", zegt Penne. "Men hoeft gewoon een document in te vullen waarop men aangeeft of men begraven of gecremeerd wil worden en volgens welke godsdienst de uitvaartplechtigheid dient plaats te vinden, ook kan men daarop aangeven waar men wil begraven worden. Dat document dient men te bezorgen aan de gemeente en dan wordt alles uitgevoerd zoals men dat heeft vastgelegd. Aan deze formaliteit zijn geen kosten verbonden."
 
Om de parochianen op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid werden tijdens de vieringen van Allerheiligen dergelijke blancoformulieren achter in de kerken gelegd. "Parochianen konden deze vrij meenemen. Ruim 150 formulieren werden meegenomen. Tijdens de maand november zullen de formulieren ter beschikking blijven, achter in de kerken", zegt Penne. "Een aantal parochianen sprak hun dankbaarheid daarvoor uit, het was voor hen een geruststelling te kunnen vastleggen dat er voor na hun overlijden een uitvaartplechtigheid volgens hun katholieke godsdienst kan worden vastgelegd. Anderen spraken hun geruststelling uit te kunnen vastleggen dat ze zeker begraven zullen worden."

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?