Participatiebus peilt naar de toekomst voor centrum Groot-Bijgaarden

De gemeente Dilbeek wil investeren in het centrum van Groot-Bijgaarden. Het is de ambitie om de leefbaarheid van het dorp en zijn publieke ruimte te verbeteren. Een team van experten is aangesteld om een ruimtelijke visie uit te werken. Als eerste stap voor deze doelstelling willen de gemeente en het ontwerpteam graag de ideeën, voorstellen en bezorgdheden van de Groot-Bijgaardenaren horen. Daarom komt de participatiebus naar Groot-Bijgaarden op 9 en 10 september.

Een ruimtelijke visie

“Van augustus 2022 tot en met januari 2023 wordt er een masterplan uitgewerkt voor de vernieuwing van het centrum van Groot-Bijgaarden. Dit is een plan waarvoor de stem van de Groot-bijgaardenaren van groot belang is” zegt schepen van Openbare ruimte Stijn Quaghebeur. “De ambitie is om te investeren in de leefbaarheid van het centrum. Dit door het te vergroenen, het in de kijker te zetten als een verblijfsruimte en door de beeldkwaliteit op te krikken. Dit vraagt een doorgedreven reflectie over de mobiliteit in het centrum en de inrichting van de publieke ruimte.” .

Participatiebus zoekt Ideeën

Om zowel inwoners als passanten in Groot-Bijgaarden te horen, stuurt het ontwerpteam de “participatiebus”. Dit gele busje parkeert zich op vrijdag 9 en zaterdag 10 september op verschillende locaties in het centrum. Bewoners kunnen langskomen om hun ideeën, voorstellen en bezorgdheden te delen. Voorbijgangers worden aangesproken en uitgenodigd mee na te denken over wat gewenst is.

Traject van de participatiebus

Vrijdag 9 september

14.00-16:00 Kruispunt Brusselstraat & Jozef Mertensstraat
16.30-18:00 Kruising Brusselstraat & Isidoor van Beverenstraat & Alfons Gossetlaan

Zaterdag 10 september

10:30-12:00 Recreatiesite Bosstraat
13:00-14:30 Kruising Brusselstraat & Isidoor van Beverenstraat & Alfons Gossetlaan
15:30-17:00 Ten Gaerde

Vragen aan de Groot-Bijgaardenaar

“Bewoners hebben de beste voeling met wat er vandaag in de alledaagse realiteit leeft in de publieke ruimte. Zij zijn de experten in de beleving van vandaag, waarbij iedere inwoner zijn/haar/hun eigen specifiek wensen en noden heeft,” aldus schepen Stijn Quaghebeur. “Het ontwerpteam en de gemeente willen daarom zo veel mogelijk Groot-Bijgaardenaren van verschillende leeftijd, gezinssituatie, enz. spreken. Aan deze burgers wordt er gevraagd wat er nu goed en minder goed werkt . En wat er de leefbaarheid ten goede kan komen.”

Zes thema’s staan centraal bij het bekijken van de leefbaarheid van het centrum van Groot-Bijgaarden:

  • Toegankelijkheid
  • Verkeersveiligheid
  • Vergroening
  • Eigen karakter
  • Programmatorische invulling
  • Cultuur en toerisme

Breder participatietraject

Het bezoek van de participatiebus is het startschot van een breder traject. Zo wordt er ook een workshop georganiseerd specifiek om de middenstand te horen. Later in het ontwerpproces zullen de eerste visieplannen afgetoetst worden waarbij ook bewoners en de middenstand betrokken worden d.m.v. werkgroepen. Op het einde van het traject worden de aangepaste plannen publiek voorgesteld door een infowandeling en projectvideo.

Meer informatie is te vinden op de website doemee.dilbeek.be. Doorheen het ontwerpproces zal ook deze website aangepast worden met de meest recente informatie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?