Parket houdt themazittingen rond dierenwelzijn: van distelvinken in sigarettenpakjes tot doping in de paardensport

In het kader van Werelddierendag op 4 oktober houdt het parket van Halle-Vilvoorde op 6 en 7 oktober twee themazittingen omtrent dierenwelzijn.

Jaarlijks worden door inspecteurs van de lokale politiezones en de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heel wat processen-verbaal opgesteld over verwaarlozing of mishandeling van dieren. Elke politiezone in het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft referentiepersonen aangeduid die gespecialiseerd zijn in deze materie. De provincie Vlaams-Brabant organiseert ook regelmatig een overleg met al deze referentiepersonen en de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn, om goede praktijken uit te wisselen.

Het parket Halle-Vilvoorde heeft jaar na jaar de instroom van deze dossiers zien stijgen, bij de oprichting van het parket in 2014 betrof het 79 dossiers, in 2020 waren dat 264 dossiers. Voor minder erge feiten kan de dienst Dierenwelzijn zelf administratieve boetes opleggen.  Het parket zal strafrechtelijk vervolgen bij herhaaldelijke wantoestanden of als er sprake is van ernstige verwaarlozing of  mishandeling, waarbij dieren in beslag genomen worden om verder leed te voorkomen, of waarbij dieren zijn overleden. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zullen de politie en dienst Dierenwelzijn steeds de afweging maken of het aangewezen is de dieren nog bij hun eigenaars te laten. Vaak worden de dieren in beslag genomen en wordt er naar een betere thuis gezocht, zoals een zorgboerderij. Ook gaan er veel dieren naar het asiel in de hoop op een betere toekomst. In andere gevallen krijgen de eigenaars een tweede kans en mogen zij hun dieren houden, doch niet zonder dat zij eerst de nodige aanpassingen hebben moeten doen aan bv. de huisvesting van de dieren, en met een strenge waarschuwing voor in de toekomst. Jammer genoeg komt de vaststelling van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing soms ook te laat en zijn er al dieren overleden.

Themazittingen

Op regelmatige basis worden dergelijke zaken op zitting gebracht. Gelet op Werelddierendag kiest het parket er nu voor om in één keer een groot aantal zaken rond dierenwelzijn op twee aaneensluitende dagen  in te plannen  bij  de rechtbank. Zo wil ook het parket een steentje bijdragen aan de belangstelling die Werelddierendag moet krijgen.

Op de zittingen van 6 en 7 oktober zullen achttien zaken worden behandeld. Het profiel van de beklaagden is uiteenlopend. Zowel particulieren als professionelen die omwille van hun beroep met dieren in contact komen, zullen zich moeten verdedigen voor de correctionele rechtbank. Veel dossiers  gaan over dieren die in te kleine ruimtes worden gehuisvest en dieren die ondervoed zijn, of gedurende een lange periode geen drinken hebben gekregen. Ook zijn er gevallen waarbij dieren achtergelaten werden aan de kant van de weg, of in een woning na bijvoorbeeld een verhuis. Daarnaast zijn er een groot aantal dossiers waarin de beklaagden hun zieke  of  gewonde dieren geen geneeskundige verzorging boden. Er zitten ook enkele meer specifieke zaken tussen, zoals het vervoer van distelvinken in een sigarettenpakje, waarbij de dieren het niet hebben overleefd, en het gebruik van doping binnen de paardensport.

Mogelijke straffen

Afhankelijk van de feiten riskeert men voor dierenverwaarlozing of -mishandeling boetes tot 16.000 euro en gevangenisstraffen tot 6 maanden. Het parket kan bovendien aan de rechter vragen om de beklaagden naast een straf ook een tijdelijk of definitief verbod op het houden van dieren op te leggen,of een sluiting voor maximum 3 jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf). Het parket zal hier steeds afwegen wat de meest gepaste reactie is in elk concreet geval, afhankelijk van de ernst van de feiten, het gedrag van de beklaagde, of er sprake is van recidive, en of de betrokkene voor zijn beroep dieren houdt. De zittingen gaan door in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?