Pajotse burgemeesters staan niet te springen voor vrijwillige fusies

PAJOTTENLAND - Vlaams minister voor Binnenlands bestuur, Liesbeth Homans (N-VA) heeft haar conceptnota voor vrijwillige fusies van gemeenten gelanceerd. Deze werd afgelopen vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse regering. Ze borduurt verder op de aanbevelingen die haar partijgenoot en huidig Minister-President, Geert Bourgeois, destijds maakte. In ruil voor de kwijtschelding van de gemeenteschuld van 500 euro/inwoner wil ze de fusies aanmoedigen, maar niet opdringen. Zo wil ze vooral kleine gemeenten met minder dan 15.000 inwoners verleiden tot een fusie. In dat kader publiceerde onderzoekscentrum Vives een kaart voor de mogelijke fusies van gemeenten in Vlaams-Brabant. Wij sprokkelden reacties bij de burgemeesters in het Pajottenland.

Michel Doomst (CD&V - Gooik): "Het is niet een onderzoekscentrum die de fusies van gemeenten moet voorstellen. Het voorstel van Vives om Gooik met de omliggende gemeenten en ook de stad Halle samen te voegen is een complete dwaasheid. We staan wel open voor een betere intergemeentelijke samenwerking. Deze samenwerking is vandaag al bezig, maar kan nog meer uitgediept worden." "Fusies kunnen mijn insziens ook alleen lukken als alle partijen dit willen."

Koen Van Elsen (CD&V - Asse): "Onze gemeente is groot genoeg om voor zichzelf in te staan. De omliggende gemeenten zijn wel welkom voor gesprekken." "Van oudsher hebben we een band met de Opwijkse deelgemeente Mazenzele en is er ook de uitstekende samenwerking in de politiezone AMOW. Een fusie moet via natuurlijke wijze verlopen en kan enkel slagen tussen gemeenten die een band of samenwerking hebben met elkaar."

Willy Segers (N-VA - Dilbeek): "Voor Dilbeek is een fusie geen noodzaak, maar als een kleinere gemeente als Lennik aanklopt staan we open voor gesprekken, maar we staan er niet voor te springen." "Op dit moment is er al een sterke samenwerking tussen de politiediensten van de zones AMOW, TARL en Dilbeek. Dit werpt zijn vruchten af en leidt tot meer efficiëntie en een sterker resultaat."

Albert Beerens (Open VLD - Opwijk): "De piste van een fusie met Asse is nog niet bewandeld, in tegenstelling tot een eventueel samengaan met buurgemeente Merchtem". "Een kwijtschelding van 500 euro per inwoner is wel een serieus bedrag, dat leg je niet zomaar naast je neer." "Ik wil niets uitsluiten en sta open voor dialoog, maar denk dat de grootte van de gemeente Asse voor Opwijk nefast zou zijn. "Als er een fusie komt mogen de gemeenten elkaar zeker niet opslorpen." "Volgens mij wil de minister met de fusie tussen Asse en Opwijk ook een dam opwerpen tegen de oprukkende verfransing en verstedelijking." "Zo kan je stellen dat het profiel van de Assese deelgemeente Zellik niet volledig bij ons past." "In 1977 werden wij verplicht tot een fusie met Mazenzele en dat heeft ook zijn tijd nodig gehad." "Ik waardeer wel de goede samenwerking op het gebied van brandweer en politie met de omliggende gemeenten."

Lieven Snoeks, schepen (CD&V - Herne) (Burgemeester Kris Poelaert is momenteel afwezig, red.): "Over een fusie is nog niet nagedacht en zijn bijgevolg ook nog geen gesprekken gevoerd. De kwijtschelding van de schulden is maar eenmalig, maar is natuurlijk wel een serieuze boterham. We staan er dus niet meteen negatief tegenover, maar daarover moeten dan wel nog serieuze gesprekken gevoerd worden." "Net als de andere burgemeesters pleit ik voor een intensere samenwerking in het Pajottenland".

Irina De Knop (Open VLD - Lennik): "De aankondiging is nieuw voor mij. Volgens mij stelt de conceptnota van mevrouw Homans niet voor welke gemeenten met elkaar moeten fusioneren." "Ik ben een koele minnaar van de fusies, omdat je dit niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart beslist. Elke gemeente heeft zo zijn eigenheid." "Doel is om binnen de Vlaamse overheid, de regelgeving voor kleinere gemeenten te vereenvoudigen. Op deze manier krijgen kleine besturen meer bestuurskracht." "Een verdere samenwerking met Dilbeek zie ik wel zitten, aangezien de schaalgrootte van Dilbeek wel een enorm voordeel heeft."

Guy Uyttersprot, schepen (N-VA - Affligem): "Een fusie tussen de stad Aalst en de gemeente Affligem is bij ons niet aan de orde (is sowieso vrijwillig, wordt niet door Vlaanderen opgelegd), maar als gemeentebestuur moet je wel steeds nadenken over uw rol. We krijgen meer bevoegdheden, meer autonomie wat goed is en duidt op vertrouwen van minister Homans in de lokale besturen.  Maar dit betekent ook dat we ons als bestuur moeten aanpassen en ervoor moeten  blijven zorgen dat onze inwoners op een goede dienstverlening kunnen rekenen. Voor de ene gemeente zal een fusie daarom noodzakelijk zijn, voor een andere misschien meer intergemeentelijke samenwerking, op vlak van veiligheid, cultuur, sport, seniorenbeleid,...  Op dit  moment zal voor onze gemeente dat laatste waarschijnlijk interessanter zijn."

Wim Goossens, schepen (CD&V - Roosdaal) (Burgemeester Hemerijckx is niet in het land, red.): "Wij hebben het bericht gelezen van een fusie met Ninove" "Er is in het verleden al gesproken over een fusie met Liedekerke en Ternat. Ook een fusie met Lennik en Gooik kwam al aan de orde." "Wij gaan eerst alles bespreken op het schepencollege alvorens hier definitief op te reageren."

(Foto: kaart van mogelijke fusies volgens onderzoekscentrum Vives)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?