Paasprocessie niet in het gedrang door vernieuwing Prinsenbos

De voorbije jaren ontving de stad regelmatig klachten over de slechte staat van de Prinsenbos. Daarom wil het bestuur de volledige weg vernieuwen. Deze werken starten op 14 februari en duren ongeveer 9 weken, waarvan de eerste 10 dagen overlappen met de werken in de Weerstandsstraat. We doen er alles aan om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Combinatie werken Prinsenbos en Weerstandsstraat

Op maandag 14 februari gaan de werken van start in zowel de Prinsenbos als in de Weerstandsstraat. De werken in de Weerstandsstraat zouden maximum 10 werkdagen innemen. Deze werken zijn in opdracht van Fluvius en Farys.

De werkzaamheden in de Prinsenbos daarentegen zullen 9 weken duren. Hier worden niet enkel de rijbaan, goten, voetpaden en wegmarkeringen vernieuwd, maar ook de rioolkolken en -deksels. Daarnaast worden er boomvakken aan het begin en einde van de parkeerstrook aangelegd en komt er een fietsopstelvak ter hoogte van de verkeerslichten.

De werken in Prinsenbos zijn opgedeeld in 2 fases:

  • In fase 1 (van 14 februari 2022 tot en met +/- 11 maart 2022) zal er gewerkt worden vanaf parking Avenir tot en met het kruispunt met de Mimosastraat. De parking zal ten alle tijde beschikbaar blijven, ook als parkeergelegenheid tijdens de werken.
  • In fase 2 (van +/- 14 maart 2022 tot en met +/- 13 april 2022) zal er gewerkt worden vanaf het kruispunt met de Mimosastraat tot aan de Bergensesteenweg (N6).

Omleidingen en verkeershinder

Tijdens de werken zal er hinder zijn. De stad laat weten er alles aan te doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en veiligheid en de toegang tot woningen en handelszaken zo goed mogelijk te verzekeren.

Gedurende de twee fases zullen de woningen en handelszaken in het werkgebied niet bereikbaar zijn voor auto’s, vrachtwagens, moto’s en fietsers. Wel blijft het altijd mogelijk om te voet en per fiets een woning of handelszaak te bereiken. Fietsers moeten wel afstappen in de werkzone. Gedurende de werken zal het ook niet mogelijk zijn om in de straat te parkeren.

Omdat de straat volledig afgesloten zal zijn voor gemotoriseerd verkeer, wordt in beide fases een omleiding voorzien:

  • Fase 1: omleiding via Prinsenbos – Arthur Puesstraat – Bremstraat – Wijngaard – Prinsenbos – Edingensesteenweg – Bevrijdingsplein – Bergensesteenweg – Prinsenbos
  • Fase 2: omleiding via Bergensesteenweg – Krokusstraat – Mimosastraat - Prinsenbos – Wijngaard – Bremstraat – Arthur Puesstraat – Bergensesteenweg

De omleidingen zullen steeds aangeduid worden met tijdelijke wegsignalisatie.

Paasprocessie niet in het gedrang

Beide werken werden gepland om op tijd klaar te zijn voor de Paasviering in Lembeek. Zo zullen de werkzaamheden op tijd klaar zijn, zodat ze geen belemmering vormen voor de Paassoldatenstoet en de Paaskermis, als deze zouden kunnen doorgaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?