Bouw van nieuwe stedelijk recyclagepark start deze maand

Op 28 februari start Halle met de aanleg van een gloednieuw stedelijk recyclagepark naast het stadsmagazijn aan de Stroppenweg. Met meer ruimte en vooral ook een grote nadruk op gebruiksvriendelijkheid, dankzij o.a. de installatie van een aantal verzonken containers voor het zwaarste afval. Als alles goed gaat zal het recyclagepark tegen het jaareinde klaar zijn en zal het, net zoals het huidige park, door Intradura worden uitgebaat.

Waarom een nieuw recyclagepark?

Het braakliggend terrein gelegen achter de nieuwe stedelijke werkplaats recht tegenover het huidige recyclagepark beschikt volgens de stad Halle over meerdere mogelijkheden om van het toekomstige recyclagepark een gebruiksvriendelijk succes te maken :

  • Een groter terrein betekent een grotere capaciteit.
  • De gloednieuw aangelegde toegangsweg zorgt voor een vlotte organisatie van het park. Klanten met niet-betalend afval, zoals PMD en papier, gaan naar links en kunnen in dit gedeelte van het park gratis hun afval kwijt. Heb je betalend afval? Dan sla je rechtsaf naar de weegbrug. Met als resultaat: kortere wachttijden voor alle gebruikers.
  • Het terrein in kwestie kent een hoogteverschil van 6 meter, maar dat is volgens de stad dankzij de indeling van het park net een groot voordeel. Zo is namelijk de installatie mogelijk van een aantal dieper gelegen containers. Hierdoor kan je als klant je zwaarste afval makkelijk kwijt zonder dat je trappen hoeft te doen. Met een minimum van 1,20 meter containerhoogte blijft de veiligheid gegarandeerd.
  • In totaal zijn er 4 verschillende plateaus in het nieuwe recyclagepark voorzien. Op die manier is de ruimte overzichtelijk verdeeld. Ook het parkwachtershuis maakt hiervan handig gebruik: hun plekje op het hoogste punt zorgt ervoor dat ze het overzicht bewaren over het volledige park. Bovendien is het gedeelte dat aansluit op de stedelijke werkplaats via een aparte toegang bereikbaar voor de stadsdiensten.

Duurzame aanpak

De inrichting van het recyclagepark is in grote mate bepaald door de verschillende hoogtepeilen van het terrein. Dankzij een slimme aanpak zorgt het hoogteverschil van 6 meter voor een vlotte organisatie met 4 overzichtelijke plateaus. Om dit mogelijk te maken, worden een groot aantal keerwanden in beton voorzien. Op de grens met de naastliggende percelen komen hier taluds met streekeigen groen. Evenwijdig met deze perceelgrenzen komt er ook een opvanggracht dat het regenwater gebufferd afvoert naar de reeds aangelegde infiltratiezone aan de stadswerkplaats. Uiteraard hoort hier een volkomen energieneutraal parkwachtersgebouw bij, voorzien van zonnepanelen en een regenwaterput van 10.000 liter (voor o.a. spoelwater en een buitenkraan).

Beperkte hinder

De werken worden uitgevoerd door NV Stadsbader en starten op 28 februari. Het einde is voorzien tegen eind december van dit jaar. De verschillende hoogtepeilen van het terrein vragen omwille van de ergonomische indeling van het park belangrijke infrastructuurwerken, waardoor de kostprijs in totaal komt op 2.216.879,05 euro excl. btw of 2.682.423,65 euro incl. 21% btw. Tijdens bepaalde fasen van de werken zal de omgeving tijdelijk het vrachtvervoer zien toenemen. Maar door de afgezonderde ligging van het terrein zal de hinder voor het verkeer in het algemeen eerder beperkt blijven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?