Overzicht : coronapatrouilles blijken noodzakelijk

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van de voorbije week.

Op maandag 30 maart werden in Ternat totaal 6 processen-verbaal opgesteld omwille van inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

Aan het afrittencomplex in Ternat werd 's ochtends een voertuig geïntercepteerd met 2 inzittenden. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen.

In de Stenebrugstraat meldde een alerte burger in de late namiddag via het 101 noodoproepnummer een bijeenkomst. De ploeg die ter plaatse ging stelde vast dat er 4 mensen samengekomen waren in een garage van een privé-woning om bier te drinken. Hiervoor werden 4 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

Op dinsdag 31 maart werden er in de Pamelsestraat in Liedekerke 2 personen geverbaliseerd wegens niet-essentiële verplaatsingen.

Op woensdag 1 april werden er overtredingen vastgesteld in Ternat en Liedekerke. Op de Assesteenweg in Ternat werden 3 processen-verbaal opgesteld wegens niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod. In de Monniksbosstraat in Liedekerke waren er enkele mensen samen pintjes aan het drinken in een auto, ook hiervoor werd geverbaliseerd.

Op donderdag 2 april vond er een samenscholing plaats door 4 minderjarigen in de Houtmarktstraat te Liedekerke. Naast processen-verbaal voor inbreuken op het samenscholingsverbod werd er ook een proces-verbaal opgesteld in het kader van verboden wapendracht, het mes werd in beslag genomen. Ook in de Industrielaan in Ternat werd er een samenscholing vastgesteld en werden er processen-verbaal opgesteld.

Op vrijdag 3 april werd in Affligem bedrijvigheid opgemerkt in een café op de Brusselbaan in Affligem. Er werd proces-verbaal opgesteld lastens de eigenaar alsook wegens niet-essentiële verplaatsing voor  2 aanwezigen.

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?